In Geen categorie

Op de voorpagina van het laatste nummer van Bulte Nijs in 2023 schrijft redacteur Rob Goedhart over de invulling van het jarenlang braakliggende terrein aan het begin van de Spoarleane. Sinds kort staat daar een bedrijfsverzamelgebouw. Veertien bedrijfsruimtes zijn daar nu te huur, neergezet door WF Vastgoed van Willem Folkerts. Die had daar liever woningen met bedrijfsruimte neergezet, of woningen voor tijdelijk gebruik, maar daar kreeg hij bij de gemeente geen toestemming voor.

Dezelfde redacteur heeft een interview gehad met Klaas-Jan Gorter die nog niet zo lang met zijn gezin in Koudum woont. Goedhart kwam op het idee voor het interview toen hij in een vorig nummer van Bulte Nijs een advertentie zag over ‘vliegvissen in Zweden’. Hij wilde weten waarom deze advertentie in Bulte Nijs stond en ontdekte dat de advertentie afkomstig was van deze nieuwkomer in Koudum. Die heeft in het noorden van Zweden een lodge van waaruit hij op kleinschalige manier vliegvisvakanties organiseert.

Goedhart is als redacteur aardig actief geweest voor het decembernummer van de ‘dorpskrant van Koudum’. Zo schreef hij ook nog een paginagroot artikel over de projectgroep ‘Warm Koudum’ die eind oktober een informatieavond organiseerde over Koudum aardgas-vrij. De projectgroep gaat werken aan gezamenlijk initiatieven en kijkt bijvoorbeeld naar een collectief warmtenet, mogelijk via aquathermie? En dan interviewde deze redacteur ook nog eens Japke Haytema en zoon Sietze Pries die allebei pretogen blijken te hebben als ze vertellen over hun creatieve activiteiten vanuit de Verlengde Hoofdstraat.

Ook de andere redacteuren leverden paginagrote artikelen. Wouter van der Molen sprak Teade Hoekstra en Ingel Schram over hun pluktuin aan de Ooste.  Met hun pluktuin brachten ze afgelopen zomer een bedrag van ruim 1500 euro bij elkaar. Dat geld ging naar het Spierfonds, een goed doel dat hen na aan het hart ligt. Dochter Fenna van Teade heeft namelijk een erfelijke spierziekte.

Van der Molen ging ook op bezoek bij Gerard en Klaske Zwart-Couperus die sinds deze zomer in Koudum wonen. Gerard is orgelliefhebber, maar niet zomaar een liefhebber. In zijn huis heeft hij een heus pijporgel staan en hoewel hij nog maar kort in de regio woont, heeft hij al op de kerkorgels in Koudum en Hindeloopen gespeeld. En in zijn bakrubriek op de een na laatste pagina geeft Van der Molen een duidelijke beschrijving voor het maken van een Italiaans kerstbrood, Panetone genaamd.

Redacteur Lourens de Vries interviewde de inmiddels 71-jarige Henny Ybema die de laatste acht jaar voor zijn pensioen als huismeester op een asielzoekerscentrum (azc) werkte. Eerst in Sint Annaparochie en later in Balk. Het werk op een azc – een leefgemeenschap die hij vergelijkt met een dorp als Koudum – veranderde zijn kijk op asielzoekers en hij raadt iedereen dan ook aan om eens een kijkje te nemen op een azc bij een open dag.

Van een heel andere orde is de speelse pagina – die er weer fraai uitziet – over de Koudumer Toer-ka’s Romke en Rinske, al is de aanleiding voor dat bijzonder verhaaltje hetzelfde als voor het artikel over de voormalige huismeester van een azc: de verkiezingen die we net achter de rug hebben. Maar hier geen migranten uit een ver land, maar ‘migranten’ uit Gaasterland die op een Koudums weiland wormen zoeken. Ook andere heikele punten in Koudum blijken de Koudumer Toer-ka’s te raken, zoals het al of niet snoeien van de bomen rond de kerk (wel het woon- en leefgebied van de kauwen!) of de eventuele verhuizing van de Koudumer supermarkt.

Kleinere artikelen zijn er over de aanstaande kerstmarkt van de PKN-kerk (vrijdag 15 december in Op ‘e Hichte) of over de ontwikkelingen op manege Stal de Heamar van Annemarie Fennema. Daar is een grotere overdekte bak gecreëerd waardoor er te allen tijde kan worden paardgereden. Ulfert de Jong plaatste een foto van ruim zeventig jaar geleden waarop hij als ‘Swartepiet’ staat, met een buurmeisje als ‘Sinteklaas’. De Jong constateert zelf wat op de zwart-witfoto goed te zien is: “Sa te sjen wie ik ien fan de earste roetfeipieten yn Nederlân”.

De feestcommissie blikt in een klein stukje terug op een geslaagde feestweek en wil van de zestigste editie van de feestweek in 2024 een onvergetelijke editie maken. Daarvoor hebben ze wel extra geldelijke middelen nodig en ze vragen de lezers van Bulte Nijs dan ook om via een QR-code een donatie te doen. Namens Dorpsbelangen Koudum spreekt Saskia Faber haar dorpsgenoten toe en praat hen bij over zaken waar Dorpsbelangen Koudum zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

Tenslotte is er in het decembernummer van Bulte Nijs aandacht voor “een uniek evenement in de Martinikerk” op zaterdag 16 december. Dan wordt ‘Krystbelibbing’ de speciale kerstfilm met allerlei extra’s (Vocal Roses bijvoorbeeld) twee keer vertoond. Daarin speelt een aantal dorpsbewoners een moderne versie van het kerstverhaal. Uit zijn Friese column op de achterkant van Bulte Nijs maken we op dat Jelle van der Meulen daar blijkbaar ook een klein rolletje in speelt. Net als hij zijn we benieuwd naar deze speciale ‘Krystbelibbing’.

Bulte Nijs wordt negen keer per jaar kosteloos bezorgd bij de leden van Dorpsbelangen Koudum. Losse nummers zijn voor € 2,00 verkijgbaar bij Boekhandel Muizelaar in de Hoofdstraat. In januari verschijnt er geen Bulte Nijs.