In Geen categorie

In de Koudumer feestweek is, tijdens het jaarlijkse matinee in dorpshuis “De Klink”, de 33e ‘Beantsje fan it jier’ bekendgemaakt. Die eer ging dit jaar naar twee dames, namelijk Annie de Kroon en Aaltsje Broersma.

De beantsjecommissie koos met overtuiging voor beide dames, die zich hun hele leven hebben ingezet voor de Koudumer gemeenschap. Vaak deden ze de vrijwilligerswerkzaamheden gezamenlijk en als buren konden ze goed afstemmen. 

Na het beantsjelied werd door de voorzitter van Dorpsbelangen Koudum bekend gemaakt wie het Koudumer Beantsje geworden zijn. Met een smoes en op aandringen van hun kinderen waren ze naar  “de Klink” gelokt. Het was voor beide dames een verrassing dat ze de eretitel ‘Beantsje fan it jier’ kregen.  Na een kort woordje en de bijbehorende felicitaties konden Annie en Aaltsje de versierselen waaronder het “sulveren beantsje” in ontvangst nemen. De voorzitter waardeert de inzet van vrijwilligers, ze zijn de smeerolie binnen de Koudumer gemeenschap. Het is een eer om Koudumer beantsje te worden. 

Annie en Aaltsje hebben zich vele jaren belangeloos als  vrijwilliger ingezet. Momenteel draaien ze met veel plezier de ouderensoos en maken ze het kerkelijk gebouw schoon. Ook hebben ze samen de jeugdsoos van de kerk geleid en wanneer er oliebollen gebakken moesten worden voor de sport, wilden ze altijd bakken. Is er een collecte dan kun je Annie of Aaltsje altijd vragen. 

Een greep uit de vrijwilligerswerkzaamheden van Aaltsje: Lid jeugdcommissie voetbal, oudere mensen begeleiden naar de kerk vanuit de Finke, jeugdcathechisatie, diaken, kantinebeheerder paardensportvereniging De Morrarûters, vrijwilliger tijdens begrafenissen en rondbrengen van het kerknieuws. 

Een greep uit de vrijwilligerswerkzaamheden van Annie: vrijwilliger bij de Koudumer taptoe, lid oranjevereniging, krystverhaal voorlezen, vrijwilliger jeugdsoos, lid feestcommissie, oprichter playbackshow.

Na de uitreiking van het Beantsje, de Beantsjetaart, een bos bloemen en een oorkonde en nog één keer toegezongen te zijn door de aanwezige Koudumers met het Beantsjeliet wilde Annie nog wel een woordje doen; ‘Ze zouden eigenlijk samen gaan fietsen, Annie is van het praten en Aaltsje van het regelen. Daarom zijn ze een goed team. Ze gaven nog een oproep om aan te sluiten bij de ouderensoos, het is daar heel gezellig.’

Deze uitreiking van het ‘Beantsje fan it jier’ vindt ieder jaar plaats. De oud Beantsjes buigen zich over de vraag wie het nieuwe Beantsje wordt. De stemming en de bekendmaking is een zorgvuldig proces omdat de naam niet mag uitlekken. Een aantal weken voor de uitreiking wordt de familie benaderd om mee te spelen in het complot. Beantsje kun je worden door je jarenlang belangeloos in te zetten voor het dorp of dorpsgenoten. 

Foto: Spijkerman fotografie Koudum