In Geen categorie

Aan het begin van de week meldden we nog dat de Koudumer zeearenden dit jaar twee jongen hebben. Albert Draaijer, degene die de zeearenden bij Koudum het nauwst volgt, had er nog niet eens een foto van kunnen maken, maar hij had al wel duidelijk twee witte kopjes boven de nestrand kunnen zien. Vandaag (21 april) plaatste Piet de Vlugt een filmpje op YouTube, waarin hij mogelijk zelfs een derde koppie zag, met de mededeling: “Vanmiddag weer een half uurtje gekeken bij de zeearenden in Koudum. In het begin van het filmpje zijn twee jongen duidelijk te herkennen. Rond 1.50 meen ik zelfs een dérde koppie te zien! Volgens mij zijn dus hier (net als in Makkum) drie jongen te zien!”

Daar was hij nog voorzichtig, maar een uurtje later plaatste hij een foto op de Facebookpagina van Zeearenden in Nederland waarop inderdaad drie kleine koppies te zien zijn. Nu met de duidelijke tekst: “Drie jonkies bij de zeearenden in Koudum”. Albert Draaijer reageerde direct: “ONGELOOFLIJK. Ik had dit nog niet kunnen zien, super Piet. Wel erg uniek dat Friesland twee nesten heeft met drie jongen. Het zegt veel over het voedselaanbod.”

Jonge zeearenden kruipen niet allemaal tegelijk uit het ei, daar kan best een paar dagen tussen liggen. Dat betekent dat er zeker in het begin een aardig verschil in grootte kan zitten tussen de jonge zeearenden in hetzelfde nest. Het nest bij Koudum is alleen van zo’n driehonderd meter af van onderen te zien. De jonge zeearenden zijn pas te zien als ze groot genoeg zijn om met hun kopje boven de nestrand uit te komen. Dat gebeurde bij de kleinste dus vandaag, terwijl Albert Draaijer op 8 april al een eerste wit kopje boven de nestrand zag.

Martijn de Jonge, zeearendenkenner en beheerder van de Facebookgroep Zeearenden in Nederland, reageerde ook op het nieuws: “We kunnen gerust stellen dat het zeearendennieuws per dag spectaculairder wordt. Twee Friese nesten met drie jongen is een absoluut record en ook op Europees niveau een topper.” En hij kondigde meer spectaculair zeearendennieuws aan, namelijk dat er dit jaar wel eens 35 tot 40 jonge zeearenden in Nederland dit jaar kunnen uitvliegen, een absoluut record.

Foto Piet de Vlugt via de Facebookpagina van Zeearenden in Nederland.
Ook Jessica Dik plaatste op de Facebookpagina Zeearenden in Nederland een filmpje van 21 april 2023 waarop de drie jonge zeearenden te zien zijn. Op 22 april kreeg ook Albert Draaijer de drie jonge zeearenden voor zijn lens. Hij merkte daarbij op dat de oudste van de drie al duidelijk grijs begint te worden, terwijl de andere twee nog wit zijn.