In Geen categorie

Op maandagmiddag 9 mei is er in De Klink in Koudum een voorlichtingsbijeenkomst voor Koudumers van 70 jaar en ouder. Op de bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met de Stichting Sociaal Collectief en Mijn Huis Op Maat, wordt voorlichting gegeven over de manier waarop ouderen op een comfortabele en veilige manier in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Veilig en comfortabel thuis wonen
De meeste mensen willen, ook wanneer ze ouder worden, gewoon in hun huidige woning blijven wonen. Gelukkig zijn er veel slimme, (vaak) kleine en praktische oplossingen om de bestaande woning hiervoor geschikter te maken. Het project ‘Mijn Huis Op Maat’ vraagt aandacht voor deze zaken en start binnenkort in Koudum.

Bijeenkomsten
Alle inwoners van 70 jaar en ouder die nog zelfstandig wonen worden door middel van een brief uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin voorlichting gegeven wordt om de bestaande woning geschikter te maken om er zo lang mogelijk te blijven wonen. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 9 mei in De Klink van 14.45 – 16.30 uur. Inloop vanaf 14.30.

Huisbezoeken
Er kan vrijblijvend een huisbezoek aan worden gevraagd waarbij een vrijwillig woonadviseur samen met de bewoner kijkt of er verbeterpunten zijn in de bestaande woning. Hij/zij adviseert over de mogelijke oplossingen. Zo wordt gekeken naar verlichting, veiligheid, maar ook naar eenvoudige zaken die het dagelijks wonen comfortabeler kunnen maken. De uitkomst van het huisbezoek wordt verwerkt tot een persoonlijk woningadvies. Hiermee kan de bewoner(s) vervolgens zelf of met behulp van advies van ‘Mijn huis op maat’ concreet aan de slag.

Een aantal inwoners van Koudum heeft eerder een uitnodiging ontvangen voor een huisbezoek, omdat vanwege de coronamaatregelen geen voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd kon worden. Zij ontvangen alsnog een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Aanmelden
Men moet zich aanmelden voor de bijeenkomst. Dat kan via het aanmeldformulier en een retourenvelop die samen met de uitnodiging naar de 70-plussers gestuurd wordt. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Gerda Muller van Sociaal Collectief via telefoonnummer: 06 – 25717156 of via e-mail: g.muller@sociaalcollectiefswf.nl .

Mijn Huis Op Maat is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting Sociaal Collectief en Mijn Huis Op Maat.