In Geen categorie

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een boekje uitgegeven over mensen die eind 1944/begin 1945 vanuit Zuid- en Midden-Nederland moesten vluchten en terecht kwamen in een van de dorpen van het huidige Súdwest-Fryslân. In het boek, De tocht naar het noorden. Verhalen en herinneringen van evacués, worden antwoorden gegeven op vragen als ‘wie waren de evacués, wat is hun verhaal, en hoe was hun tijd in Súdwest-Fryslân?’

In het dankwoord vooraf wordt ook Histoarysk Koudum bedankt. Twee van de zestien verhalen komen namelijk bij deze instantie vandaan. Het gaat om het verhaal ‘Van Maarssen naar Koudum’ over vader, moeder en drie kinderen Glimmerveen, Bep, Henk en Loes. Na een moeizame tocht, deels te voet, bereikt het gezin uiteindelijk Koudum, waar de situatie veel minder heftig is dan in Maarssen waar de familie niet kon overleven.

Het daaropvolgende verhaal is ‘Annie’ en dat is een vervolg en aanvulling op het verhaal van het gezin Glimmerveen. Het gaat over de vijfjarige dochter van het echtpaar Glimmerveen, die tijdens de oorlog aan kinderverlamming leed. Toen het gezin naar het noorden vertrok, lag Annie in het ziekenhuis in Arnhem. Annie kwam samen met haar opa en oma in februari 1945 ook naar Koudum. Opa en oma vervoerden Annie op een handkar van Arnhem naar Koudum.

Ook in een ander verhaal komt Koudum een paar keer ter sprake. Dat is het verhaal ‘Boter, kaas en melk, wat wil je nog meer?’ over Paula van Dael, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar familie als evacué naar Molkwerum kwam.

Het boekje van het gemeentearchief over de evacués is bij het gemeentearchief te bestellen, maar het is ook te downloaden via de website van het gemeentearchief.

Het verhaal van de familie Glimmerveen is door Henk Glimmerveen opgeschreven in een boekje dat te lezen is via de website van Histoarysk Koudum.