In Geen categorie

In het nieuwe nummer van het tijdschrift Alde Fryske Tsjerken staat het artikel ‘Geelgieters en koperslagers’ over koperen voorwerpen in Friese kerken. Daarin heeft de auteur, Marco Blokhuis, ook aandacht voor het oude koperwerk van de Martinikerk in Koudum, waaronder de geelkoperen lezenaar op de preekstoel.

In het artikel constateert Blokhuis dat er in Friesland in de zeventiende eeuw geen centra waren van geelgieterskunst, zoals in Holland. Dat is een mogelijke verklaring voor het feit dat er in Friesland niet zo veel zeventiende-eeuwse geelkoperen lezenaars zijn als in Holland. Het zijn er slechts zes; in Groningen en Drenthe komen ze overigens helemaal niet voor.

Alleen van de lezenaar in de Martinikerk in Koudum is bekend waar deze vandaan komt. Dat komt omdat de maker, de Amsterdamse geelgieter Elias Eliasz. van Vliet, zijn werk, waaronder de lezenaar in de kerk van Koudum, signeerde met EEV. De lezenaar maakte hij, evenals een doopboog, een doopbekkenhouder en een leuning voor de preekstoel in 1648. Blokhuis noemt het ensemble in Koudum uniek voor Friesland.

Bij het artikel staan fraaie foto’s van de koperen lezenaar, de doopbekkenhouder en de doopboog. Het koperwerk is ook op foto’s te zien te zien bij een artikel van Historysk Koudum over het interieur van de Martinikerk.