In Geen categorie

Volgens zeearendenkenner en -fotograaf Albert Draaijer zitten er in het nest bij Koudum twee jonge zeearenden. Hoewel hij wel twee kleine witte koppies boven de nestrand heeft zien uitsteken, is hij er de afgelopen week nog niet in geslaagd dat ook op film of foto vast te leggen. Zoals bekend heeft het Koudumer zeearendenpaar vorig jaar drie jongen groot gebracht. Dat was niet uniek, maar wel bijzonder. Dit jaar hebben de Makkumer zeearenden drie jongen en die van Koudum dus twee.

Op de foto de zeearenden in Koudum, waarbij het mannetje zojuist een vis naar het nest heeft gebracht voor het vrouwtje en het kroost. (foto van Nico de Graaf van de Facebookpagina ‘Zeearenden in Nederland’.)