In Geen categorie

Gisteren (28 mei 2024) stond er een bericht op de website van de leeuwarder Courant over de Koudumer biologische boer Auke Leenstra. Deze melkveehouder wil een schadevergoeding van de provincie Fryslân voor vraatschade door ganzen aan zijn grasland. Met terugwerkend kracht tot 2017, want toen werd de ‘Fryske Guozzenoanpak’ ingrijpend gewijzigd door het provinciebestuur. De ganzenfoerageergebieden, waar de vogels ongestoord hun gang mogen gaan, werden kleiner.

Het land dat Leenstra pacht van Staatsbosbeheer kwam na de wijziging in 2017 buiten de begrenzing van de kleiner geworden foerageergebieden te liggen. Daardoor had hij geen recht meer op schadevergoeding. Boeren met land binnen de foerageergebieden krijgen 100% van de schade vergoed. Leenstra vecht sindsdien aan dat hij geen schadevergoeding meer krijgt, want hij heeft nog wel last van de ganzen die volgens hem 20.000 euro schade per jaar aan zijn bedrijf berokkenen.

Op de zitting afgelopen maandag bij de Raad van State die zich nu weer over het probleem buigt, deelde de provincie mee dat in 2025 de weilanden van Leenstra weer binnen de begrenzing van de foerageergebieden liggen. Desondanks geeft de provincie nu geen tegemoetkoming, wat Leenstra onrechtvaardig vindt, vooral omdat een buurman in dezelfde situatie wel geld kreeg. De Raad van State gaf Leenstra bij de eerste rechtszitting bij de Raad van State in juni 2023 al gelijk.

De provincie kwam echter nog steeds niet over de brug. De Raad van State gaat er nu opnieuw naar kijken en doet over enkele weken uitspraak.

Het artikel in de Leeuwarder Courant is geschreven door Adri Klinkenberg en is hier te lezen.