In Geen categorie

Voor het project ‘Oldeferd Ontmoetingspark’ krijgt Dorpsbelangen Koudum 15.000 euro uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Dat meldt de nieuwspagina van Omrop Fryslân vandaag. Eerder had ook de gemeente Súdwest-Fryslân al subsidie toegezegd.

Een commissie die begon als ‘speeltuincommissie’ is vanaf begin dit jaar bezig geweest met het maken van een projectplan voor het Oldeferd Ontmoetingspark. Van het bestaande park wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud gemaakt. Het project kost in totaal ruim 58.000 euro. Op meerdere plaatsen in het park is voortaan een activiteit te doen, zoals sporten. Elkaar ontmoeten staat centraal.

Het is een van de 39 projecten in de regio Súdwest-Fryslân, die subsidies krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns. De projecten zorgen in totaal voor een investering van ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid in de regio. Dit jaar kunnen inwoners van Fryslân nog op twee momenten subsidie aanvragen uit het Iepen Mienkipsfûns. Het moet wel gaan om een initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. En dat is precies wat de inmiddels brede werkgroep met de plannen voor het Oldeferd Ontmoetingspark beoogt.