In Geen categorie

Ambitieuze plannen tegen krimp.

Programma

Lammert Fopma, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, overhandigt op donderdag 1 december 2011 het eerste exemplaar aan Burgemeester Hayo Apotheker en wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest Fryslân. De officiële overhandiging vindt plaats op het Frieslandplein. Aansluitend wordt de dorpsvisie aan de hand van een presentatie toegelicht in De Klink.

In de dorpsvisie staat beschreven hoe Koudum zich de komende 15 jaar wil ontwikkelen, welke strategie het daarvoor heeft en welke projecten en activiteiten daarvoor nodig zijn. Genodigden en belangstellenden kunnen tijdens een speciale bijeenkomst kennis nemen van de Dorpsvisie Koudum 2025.

Ontwikkelingen

Met betrekking tot het wel of niet ontwikkelen van het dorp, is bijna iedereen van mening dat stilstand achteruitgang is en dat er ontwikkeld moet worden. Want zonder tegenactie zal het dorp jaarlijks krimpen met ongeveer 1%. Op den duur leidt dit tot leegstand van woningen en het mogelijk geleidelijk wegvallen van verenigingen, winkels, scholen en instellingen. Toerisme blijft waarschijnlijk groeien met nadruk op het bieden van rust, bezinning en natuur en met relatief meer binnenlandse toeristen. Ook aandacht voor het telen en verkopen van streekproducten en opwekken van duurzame energie wordt belangrijker en Koudum kan hier op inspelen met de Koudumer Beantsjes. Belangrijk hierbij is iets te kunnen vertellen over producten en diensten en consumenten hierbij te betrekken.

Wensbeeld

Koudum is over 10 jaar doorgegroeid als dorpsgemeenschap. Centraal staan nog steeds rust, ruimte en landschap. Naar verwachting zijn er veel voorzieningen bijgekomen voor water- en fietstoeristen in de vorm van waterwegen en aanlegplaatsen, een bezoekerscentrum Nationaal Landschap, een uitkijktoren, een kernpunt voor streekproducten en is er een activiteitenprogramma. De haven van Koudum is ontsloten naar het centrum en de Dammenseweg is tot een prettige wandelroute omgevormd.

Het centrum is levendiger dan voorheen en het dorp straalt gastvrijheid uit. Er zijn nieuwe duurzame woningen beschikbaar gekomen, zowel voor starters als “grijze” genieters. Door de nieuwe aanwas bloeien de verenigingen, scholen en zorginstellingen en biedt Koudum een centrumfunctie voor omliggende dorpen en steden.

Bent u nieuwsgierig geworden? De Dorpsvisie Koudum 2025 is per 2 december 2011 digitaal beschikbaar via de link https://archief.koudum.nl/nl/it-doarp/dorpsvisie/ op het internet. In de ledenvergadering 2012 van dorpsbelangen vindt de vaststelling van de dorpsvisie plaats.