In Geen categorie

Ook dit jaar hebben weer veel mensen de KunstRoute in Koudum bezocht. Op de KunstRoute stond, net als in voorafgaande jaren, een alternatief beeld opgesteld. In de vorm van een prijsvraag werd aan de bezoekers gevraagd een naam voor het alternatieve beeld te bedenken. De vele bezoekers hebben de bedachte namen ingeleverd bij het beeldhouwcentrum in Koudum. De naam, die het best tot uitdrukking brengt wat het beeld voorstelt is unaniem door de makers van het beeld gekozen :

“ Onbegrensd verlangen “

Deze naam is bedacht door het in Anjum wonende echtpaar Faber-Miedema. In het beeld zagen zij de contouren van een zwangere vrouw, waarbij het verlangen naar een kind onbegrensd lijkt. De prijs, een cadeaubon van € 50,00 is donderdag 24 november jl. in kunstcafé BeiMei door de commissie KunstRoute Koudum aan de winnaars uitgereikt.

Kunstcafé BeiMei, Beeldhouwcentrum Koudum

Hoofdstraat 4

8723 BH Koudum

Email: kunstcafebeimei@gmail.com