In Geen categorie

Hotel Galamadammen in Koudum (nu in gebruik als vluchtelingenopvang) maakt met vijftig nieuwe huizen een herstart.” Op deze nogal stellige manier opent de Leeuwarder Courant vanmorgen (30 juni 2022) een artikel over nieuwe plannen die eigenaar Egbert Steenbergen met Galamadammen heeft. Deze wil het hotel – dat hij vlak voor de coronacrisis failliet liet gaan – uitbreiden. Het meest in het oog lopend zijn de plannen voor de bouw van vijftig recreatiewoningen. Daarnaast zouden de jachthaven aan de Morra en het aantal parkeerplaatsen uitgebreid moeten worden.

De gemeente zegt voorlopig mee te willen werken aan de uitbreidingplannen, ook al zijn er voor de plannen meer vierkante meters nodig dan in oude afspraken met de gemeente is vastgelegd. De recreatiewoningen zouden rond de haven en aan de noordwestelijke kant langs het Poelspaed komen te staan. Het college wil geen ‘massaal ogend gebouw’, zo meldt de Leeuwarder Courant. Bovendien moet de provincie goedkeuring geven, want de vakantiehuizen zijn ingepland op weidevogelkansgebied. Dat betekent dat er onderzoek naar mogelijke verstoring nodig is. Steenbergen krijgt anderhalf jaar de tijd van de gemeente om zijn ideeën uit te werken. Hij heeft inmiddels al een architect in de arm genomen en zoekt investeerders.

Galamadammen april 2022

Op dit moment verblijven er Oekraïense vluchtelingen in Galamadammen, het was de eerst opvanglocatie in de gemeente Súdwest-Fryslân. In maart kwamen de eerste van de ongeveer 150 vluchtelingen uit Oekraïne naar het al enkele jaren leegstaande hotel-restaurant Galamadammen in Koudum. De gemeente huurt het pand in eerste instantie voor een jaar van eigenaar Steenbergen. Die verdient nu dus weer aan het verwaarloosde pand dat in opdracht van de gemeente opgeknapt werd. En verder is er niet veel verbeeldingskracht voor nodig hoe op sociale media in Koudum gereageerd wordt op de plannen voor de uitbreiding

ijsvogel langs het Poelspaed in het bosje achter Galamadammen, februari 2021

Foto boven het artikel: Galmaadammen februari 2022