In Geen categorie

In het voorjaar van 2019 organiseerde de gemeente Súdwest-Fryslan onder de noemer RondjeSWF diverse bijeenkomsten om samen te werken richting een omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân. Inmiddels heeft de gemeenteraad de concept omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Nu vindt de gemeente het tijd om het concept af te stemmen met de inwoners over de vraag of de gemeente goed verwerkt heeft wat de inwoners de gemeente meegaf in die bijeenkomsten. De gemeente nodigt de bewoners van harte uit voor ‘Rondje2’.

Sessie met ketenpartners
Op maandag 19 oktober van 14.00 -16.00 uur gaat Erik Faber in gesprek met ketenpartners. Aan tafel zitten Marijke Hagendoorn (programmaleider Publieke Gezondheid), Arie van der Sluis (Waterambassadeur Fryslân) en Dagmar van den Berg (projectleider Omgevingswet FUMO).


Sessie met plaatselijk belangen, ondernemers en Vitaal landschap
Op donderdag 29 oktober van 18.30 – 21.00 uur gaat de gemeente in gesprek met plaatselijke belangen, ondernemers en de groep Vitaal landschap. Aan tafel zitten dan Erik Kooistra (bestuurslid van de ondernemersfederatie en voorzitter van de werkgroep leefbaarheid) en Pieter van der Valk (programmamanager circulariteit Noord Nederland). Van 20.00 tot 21.00 uur geeft futuroloog Peter van der Wel tijdens deze sessie een lezing over de toekomst.


Bovenstaande sessies organiseert de gemeente via een ‘livestream’.

Bespreking Ideekaarten
Van 19 tot 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur gaat de gemeente in kleinere groepen gebiedsgericht de IDeekaarten bespreken via Teams. Op donderdag 22 oktober is het IJsselmeergebied, waar Koudum ook bij hoort, aan de beurt. Tijdens de sessies kijken vertegenwoordigers van de gemeente terug op het proces en vertellen ze wat ze met alle input hebben gedaan. Vervolgens gaan ze graag in digitaal gesprek over de thema’s uit de concept omgevingsvisie 1.0. Daarnaast wisselen de deelnemers aan de bjieenkomst van gedachten over gezamenlijke kansen om de geformuleerde ambities te verwezenlijken. De concept omgevingsvisie 1.0 staat hier www.omgevingsvisiesudwestfryslan.nl.

Aanmelden

Koudumers die mee willen doen aan één van de online bijeenkomsten kunnen een e-mail sturen naar congres@sudwestfryslan.nl. Na aanmelding krijgen de deelnemers een bevestiging met meer informatie en een vergaderlink.