In Geen categorie

De wegwerkzaamheden aan de Nieuweweg in Koudum die in de eerste drie weken van november plaats zouden vinden, zijn keurig op tijd afgerond. Dat betekent niet dat alle overlast nu voorbij is, want de gemeente gaat in december op een andere plek in Koudum aan het werk.

Vanaf maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december 2019 is een deel van de Bovenweg en een deel van de Zijl, tussen de Nieuweweg en de fietstunnel Zijl, bij Koudum afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dat komt omdat aan een deel van de Bovenweg en een deel van de Zijl, tussen de Nieuweweg en de fietstunnel Zijl, onderhoudswerkzaamheden plaats vinden.

Net als bij de afsluiting van de Nieuweweg zal een omleidingsroute op gele borden aangegeven worden. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De gemeente belooft dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.