In Geen categorie

De kantine van Oeverzwaluwen was deze week groot genoeg om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de afdeling voetbal plaats te kunnen laten vinden. Daar vond een drievoudige bestuurswissel plaats. Voorzitter Jelle Zijlstra droeg na 12 jaar zijn functie over aan de nieuwe voorzitter Jeltsje Venema. Laas Boerstra was 28 jaar lang bestuurslid technische zaken en velden en wordt nu opgevolgd door Sietse Henk Haytema. Wilco Spoelman is als bestuurslid PR en communicatie opgevolgd door Waltina Bergsma.

Op deze vergadering werd verder onder andere stil gestaan bij het overlijden dit jaar van twee ereleden, namelijk Enne de Vries en zeer onlangs Rinnie Schreur. Ook werden er zorgen geuit over het inzamelen  van oud papier dat tot nu toe een goede inkomstenbron voor de vereniging was. De prijs van het oud papier is echter sterk gedaald. Het is nu volgens de gemeente  niet meer lonend om oud papier op te halen daarom wil de gemeente deze activiteit afbouwen en uiteindelijk helemaal schrappen. Oeverzwaluwen is er nog niet van overtuigd dat er met het oud papier geen inkomsten meer te behalen zijn.

Op de foto van links naar rechts: Jeltsje Venema, Sietse Henk Haytema, Waltina Bergsma