In Geen categorie

Naast een aantal vertrouwde onderdelen van de Koudumer Feestweek zijn er door de feestweekcommissie ook nieuwe onderdelen toegevoegd aan de activiteiten. Een daarvan is het straatkaatsen dat plaats vindt op woensdag 7 september in de Hoofdstraat. Daar zullen enkele ‘kaatsvelden’ worden aangelegd waarop de verschillende parturen met elkaar zullen strijden. Zo’n partuur kan bijvoorbeeld bestaan uit een vriendengroep, een bedrijf, een buurtgroep of familieleden. Het is zelfs mogelijk om individueel in te schrijven.

In het laatste geval vormt de organisatie een gelegenheidspartuur van mensen die zich individueel opgegeven hebben. Het is niet erg als een deelnemer de spelregels van het kaatsen niet (helemaal) kent, zo zegt de feestweekcommissie in de Feestkrant: “wees niet benauwd als je de regels van het spel niet kent, die kennen wij ook niet, maar met ondersteuning van de Keatsfreonen fan Koudum komt dat helemaal goed.”

Opgeven voor het straatkaatsen op 7 september kan per partuur of individueel via de website van de Feestweek Koudum.