In Geen categorie

Het had zo mooi kunnen zijn, een gebakken bot bij het Beantsjemiel. Het seizoen voor de Bot start ongeveer tegelijk met dat van de Beantsjes. Maar het ministerie van LNV weigerde haar medewerking te geven. In februari al vroegen de vissers om een ontheffing om voor 1 juli te mogen vissen, een definitief besluit is door het ministerie nog steeds niet genomen. Het ministerie liet hiermee een kans voorbijgaan om een mooi voorbeeld van de door haar zelf zo vurig bepleitte duurzame visserij een steuntje in de rug te geven.

Vorig jaar in oktober werd het predikaat erkend streekproduct aan de Laaksumer Bot toegekend, mede door de inzet van Vendu Tivoli. Wat veel publiciteit teweeg heeft gebracht voor de beide vissers van de HL 6, de gebroeders Jan en Joop de Vries. O.a. een item in het televisie programma vroege vogels. De bot werd meteen door diverse restaurants op de menukaart gezet en met IDA visservice te Joure werden afspraken gemaakt over de distributie.

Hoe dan ook op 1 juli a.s. mag het weer en gaan de netten te water. Uiteraard is het afwachten of er weer botten zwemmen op het Vrouwenzand. Bovendien is een van de vissers herstellende van een peesblessure, hopelijk kan hij zijn werk weer oppakken.

http://www.zeeliefhebbers.nl/