In Geen categorie

Feestelijke onthulling van de nieuwe naam voor de basisschool in Koudum.

foto: Jan Droogsma

foto: Riemer Brouwer

De kinderen van de openbare basisschool De Welle en van de Christelijke basisschool It Grovestinsôf zitten al een tijdje in het nieuwe schoolgebouw aan ‘t Heale Paed in Koudum. Het afgelopen schooljaar werd er op veel vlakken al nauw samengewerkt. Een deel van de groepen was een mengeling van kinderen van beide scholen. De nieuwe kinderen werden om en om in de groepen van De Welle en It Grovestinshôf geplaatst.

Per 1 augustus 2017 fuseren De Welle en It Grovestinshof helemaal. De nieuwe school valt onder de paraplu van stichting Nije Gaast.

Op donderdag 20 juli zijn de naam en het logo voor de basisschool onthuld. De kinderen gaan vanaf het komende schooljaar naar basisschool De Klimbeam

Juf Anna Stilma heeft de naam bedacht en mocht het bord onthullen. De Klimbeam is een afgeleide van Koudum. Koudum is een verbastering van "Col" en "Widum". Dit betekent hoogste punt van het bos.