In Geen categorie

Tijd voor overleg.

De info- en brainstormavond van dinsdag 27 juni in De Klink is een groot succes geworden. Zo’n 15 jonge ouders, leden van de volgelwacht, een deskundige op tuin- en parkgebied én de dorpscoördinator gaven acte de présence in de kleine zaal die volhing met tekeningen waarop de basisschooljeugd desgevraagd hun ideale speelplek lieten zien. Het programma dat de dames Jantina Stoker en Hannie Zijsling, die samen de speeltuincommissie vormen, samengesteld hadden gaf een goed inzicht in de problematiek rond het realiseren van een veilige en natuurlijke speelplek voor 0 tot 12-jarigen.

Want dát is de vraag die speelt in Koudum (waar twee speelplekken zijn: aan de Wjukslach en aan de Grovestinsstraat): wat zijn de mogelijkheden om een derde speelplek te realiseren en dan in It Oldeferdpark, waar nu nog slechts twee súterige wipkippen staan. Dit zou dan een speel- en ontmoetingsplek moeten worden voor jong en oud, die iets toevoegt aan de sociale cohesie in Koudum en die de kinderen fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel prikkelt en uitdaagt.

Erik Visser (dorpscoördinator) verschafte de deelnemers enig inzicht in de financiële haken en ogen die aan een dergelijk project zitten. Er zijn op provinciaal en gemeentelijk niveau fondsen beschikbaar voor subsidie, maar het grootste gedeelte moet uit acties, giften en andere fondsen komen. En heel belangrijk is dat het project komt vanuit en gedragen wordt door de ‘mienskip’. De deelnemers konden hun ideeën aanleveren en vervolgens werden 3 groepjes geformeerd. Elke groep maakte, op papier, zijn eigen ontwerp voor een speelplek waarbij de volgende punten aan bod moesten komen: ideeën/ doelgroep/ meerwaarde en toekomstbestendigheid. Deze werden vervolgens per groep toegelicht en leverden een breed scala aan mogelijkheden aan voor een speelplek in het park, met soms heel bijzondere ideeën. Het enthousiasme was duidelijk merkbaar, de groepen raakten niet uitgepraat. Begrippen als; avontuurlijk, uitdagend, beleving, sportiviteit en fantasie werden enthousiast met elkaar besproken.

De speeltuincommissie gaat met al deze informatie aan de slag en wil in september begroting en plan klaar hebben om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen bij het Mienskipsfûns.

Wanneer ook u nog ideeën heeft, dan kunt u deze mailen naar: speeltuincommissiekoudum@hotmail.com

DM