In Geen categorie

Op vrijdag 21 juli 2017 heeft notaris Pieter de Boer te Heerenveen de oprichtingsakte van Stichting Us Thús bekrachtigd, waarmee Us Thús volledig zelfstandig is en niet meer onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen Koudum valt.

Het bestuur wordt gevormd door Jan Eisma (voorzitter), Jacob Diekman (secretaris) en Teake Hoekema (penningmeester)

Us Thús is ontstaan als een werkgroep van Dorpsbelangen Koudum, die eind 1999 werd gevormd na een oproep in Bulte Nijs voor vrijwilligers om voor Koudum webpagina’s te ontwerpen. Hieruit ontstond Koudum.nl. De werkgroep hielp daarnaast dorpsbewoners de computer te verkennen middels cursussen en demonstraties. Uniek was dat bewoners een eigen pagina konden bijhouden op de website. Daarnaast kreeg Koudum al vroeg ADSL, met name door de inzet van Us Thús en het commerciële talent van Gerben Zwerver. Voor een klein dorp werd dat in die tijd voor onmogelijk gezien, maar uiteindelijk werd ADSL Koudum als landelijk voorbeeldproject gezien en in de hoogste gelederen van KPN besproken!

Omdat de computer inmiddels volledig is ingeburgerd, is ook de doelstelling aangepast. Stichting Us Thús stelt zicht ten doel de website Koudum.nl te onderhouden in de breedste zin van het woord, promoot het dorp Koudum en is tevens een communicatieplatform voor dorpsbewoners en hun verenigingen.

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een vernieuwde website met functionaliteiten van deze tijd. Zo wordt de website gekoppeld aan een eigen Facebookpagina (vergeet deze vooral niet te liken), is er een nieuwe webcam op de Galamadammen geplaatst en is het weerstation deels vernieuwd. Ook het lokale nieuws en de agenda krijgen weer een prominente plek. Kortom, houd Koudum.nl en de Facebookpagina in de gaten!