In Geen categorie

Op dinsdag 7 februari 2023 is er weer Alzheimer Café in de Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 in Koudum. De bijeenkomst duurt van 19:30 tot 21:00 uur. Inloop is vanaf 19:00 uur. Gastspreker deze avond is Angela Kok, werkzaam bij dagbesteding van Sint Theresia Joure en zij zal spreken over het thema ‘Dementie door andere ogen bekeken’.

Angela Kok spreekt vanuit haar ervaring en deskundigheid in de omgang met mensen met dementie. Daarbij komen vragen ter sprake als: Hoe werken beschadigde hersenen? Wat hebben mensen met dementie juist wel en niet nodig? Op deze avond geeft Angela Kok tips en handvatten om met deze problematiek om te gaan. Ook het onderwerp ‘meebewegen en loslaten’ komt aan bod.

Iedereen is van harte welkom bij het Alzheimer Café Sūdwest op elke eerste dinsdag van de maand, van 19.30 tot 21:00 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Aanmelden voor het Alzheimer Café kan via Gerda Muller: g.muller@alzheimervrijwilligers.nl of 06 25717156