In Geen categorie

Sinds een tijdje hangen her en der in Koudum mooie nieuwe nestkasten. Op het eerste gezicht lijken ze allemaal hetzelfde, maar schijn bedriegt! Er zijn wel degelijk verschillen. Opvallend is dat de kasten allemaal een nummer hebben. Wat is het verhaal achter de genummerde nestkasten?

Vorige week spotte ik ze op de begraafplaats. Een paar dagen later zag ik ze ook in het park hangen. Tijd voor nader onderzoek. Bij de Vogelwacht Koudum-Hemelum was ik aan het juiste adres! Jan Klein (penningmeester van de Vogelwacht) en Ans Huitema (jeugdvogelwacht) hebben mij bijgepraat.

De BFVW (Bond van Friese Vogelwachten) heeft een eerste aanzet gegeven om meer aandacht te schenken aan de dorpsvogels, omdat er op weidevogelgebied minder werk is voor de Vogelwachten (waar voorheen tientallen broedparen zaten, is nu niks of zeer weinig meer). Dit is voor Vogelwacht Koudum-Hemelum aanleiding geweest om bij Corriënte 63 nestkasten voor diverse vogelsoorten te laten maken. Er zijn verschillende nestkasten gemaakt , omdat elke vogelsoort vraagt om een specifieke broedplaats/nestkast. Jan Klein heeft al deze nestkasten opgehangen.

Nestkast voor een Pimpelmees.

Maar waarom zijn de kasten genummerd? In de eerste instantie omdat je op deze manier aan het nummer kunt zien voor welke vogelsoort de nestkast is bedoeld (zie onderaan voor een overzicht). Daarnaast heeft Jan een route gemaakt van al deze genummerde kasten. Bij de ingang van het park aan de kant van de manege, hangt de nestkast met nummer 1.

De rest van de route volgt spoedig via Koudum.nl!

In het vroege voorjaar maken leden van de (jeugd) vogelwacht de nestkasten schoon en worden ze gecontroleerd. Omdat er in de winterperiode vogels zijn die beschutting zoeken in de nestkasten, kunnen er insecten, mest of dode vogels in zitten. In het voorjaar wordt bijgehouden welke vogelsoorten er nestelen. In de zomer worden de nestkasten wederom gecontroleerd en schoongemaakt. Er wordt gecheckt of er geen dode jongen of verlaten, onbevruchte eieren zijn achtergebleven.

Nestkast voor een Zwarte Roodstaart.

Voor nu is het alleen al erg leuk en interessant om al deze nestkasten te bekijken. Dus Koudumers, weer een reden om derút! Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er vliegt en leeft in en om Koudum? Word dan lid van de vogelwacht! Dit kan al voor € 5,50 per jaar! Voor meer informatie kunt u mailen naar vogelwachtkoudum-hemelum@hotmail.com.

Welke nestkast is voor welke vogelsoort? 

• 1 t/m 15: doorsnee invlieggat 32 mm; voor Kool- en Pimpelmees • 16 t/m 27: doorsnee invlieggat 28 mm; voor Pimpelmees • 29 t/m 37: doorsnee invlieggat 35 mm; voor Ringmus en Koolmees • 43 t/m 50: doorsnee invlieggat 45 mm; voor Spreeuw • 39 t/m 44: zijn halfopen; voor vliegenvanger en roodborst of half holenbroeders • 55 t/m 59: zijn halfopen met maanvormig invlieggat; voor roodborst en vliegenvanger of half holenbroeders • 60 t/m 63: zijn pvc buizen met broedgelegenheid; voor holenduif en holenbroeders

Nestkast voor een Bonte Vliegenvanger.