In Geen categorie

Mozes’ Pinksterverhaal

Morgen* is het Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Daarbij hoort het Bijbelverhaal van de twaalf apostelen die na Jezus’ heengaan uitgeblust bij elkaar zitten en zonder hun Heer niet weten wat ze doen of laten moeten.

Dan steekt er een wind op en waait door het zaaltje waar ze mismoedig rondhangen, en komt er vuur uit de hoge, ‘Heilige Geest’. Zij vatten moed, nemen hun leven weer op en gaan de wereld in. Pinksteren is het verhaal van inspiratie, bemoediging en nieuwe krachten.

Ook over Mozes bestaat een Pinksterverhaal. Daarin aanvankelijk geen heilige geest, wel heilige toorn. Iedereen in het verhaal is boos. En de ene woede wekt de ander. Kwaadheid gaat zomaar als een lopend vuur rond.

Het begint bij het volk Israël. Na geruime tijd in de woestijn hebben ze het helemaal gehad en beginnen ze te klagen: “Hadden we maar vlees te eten! We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook.”

Nu wordt het spannend, want God zelf wordt ook boos. Hij roept Mozes op het matje en draagt hem op het volk bij elkaar te roepen en hen de les te lezen. Mozes’ donderpreek ligt al klaar, die heeft de Heer zelf gemaakt:

“Morgen krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de HEER geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had? Welnu, de HEER zal u vlees geven – en vlees eten zult u! Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of tien of twintig dagen, maar een volle maand, tot het u de neus uit komt en u er misselijk van wordt.”

Nog spannender, nu wordt Mozes boos, op God: “Toen maakte Mozes zich kwaad. Hij vroeg de HEER: ‘Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen, dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard.’” Mozes durft het te zeggen.

Dan bindt de Heer in. Hij begrijpt dat zijn heilige toorn te ver gaat. Dat Mozes – de grote leider – zelf ook hulp en steun nodig heeft. Hij vraagt Mozes om zeventig wijze medebestuurders uit het volk bij elkaar te brengen. En geeft heilige geest.

“Een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.” Pinksteren is ervaren dat je samen de geest ontvangt. Juist waar en wanneer het spant sta je er niet alleen voor. Zo werkt de Heilige Geest.

*Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, 8 juni 2019. (Foto Wim Beekman: Niels Westra, Leeuwarder Courant)