In Geen categorie

Gebed van een rechtvaardige

Elke zaterdagmiddag om even over vijven geeft KRO-NCRV bij Petrus in het land  een inkijkje in een gewone kerkelijke gemeente. Het mooist daarin vind ik gewone gemeenteleden die een bijzonder verhaal vertellen.

Piet Kort uit het Groningse Bierum deelt een ervaring van 49 jaar geleden, die hem sindsdien is bijgebleven. ,,Ik woonde in Ivoorkust destijds. En ging op een kwade dag op weg naar het centrum van de stad waar ik toen woonde.

Tijdens deze rit ben ik met mijn brommer op een auto geklapt en vanaf dat moment is eigenlijk alles vaag en weg geweest. Ik ben ook lang mijn geheugen kwijtgeraakt.

In het ziekenhuis waar ik was opgenomen zag ik ’s ochtends om kwart voor vijf een man mijn kamer binnenkomen. Hij spreidde naast mijn bed een matje uit op de grond, knielde daarop neer met zijn gezicht in de richting van Mekka, en sprak vervolgens een gebed uit.

Iedere dag kwam hij weer, iedere dag legde hij weer zijn matje naast mijn bed, iedere keer sprak hij daar weer zijn gebed uit, en iedere dag vertrok hij weer zonder dat we met elkaar een woord konden wisselen.

Dus ik zeg later tegen mensen die bij me kwamen: ,,Hier is iedere ochtend een man, en die doet daar bij mijn bed een gebed.” ,,Ja”, zeiden ze, ,,dat is de man met wie jij een botsing hebt gehad, en die komt voor je gezondheid bidden.”

Dat heeft die man tijden lang volgehouden. Op een dag dacht ik ‘het gaat wel weer’, toen heb ik hem aangesproken en heb ik tegen hem gezegd ,,ik denk dat je gebed verhoord wordt, ik word beter.”

Ik heb hem een hand gegeven, hij is weggegaan, ik heb hem nooit weer gezien. Maar ik denk nog vaak aan hem, en eigenlijk, vanaf die tijd, besef ik dat God mij daar bewaard heeft, laat ik het zo maar zeggen.”

Tot zover het indrukwekkende verhaal van deze nuchtere Groninger. Het doet mij denken aan de woorden van de meest nuchtere Bijbelschrijver, de apostel Jakobus: Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Twee dingen in het verhaal van Piet Kort maken indruk op mij. Allereerst dat die man zijn verantwoordelijkheid neemt in de gevolgen van het ongeluk waarin hij betrokken is geraakt. Of hij schuld had, vertelt Piet niet. Maar de man zal zich sowieso schuldig gevoeld hebben.

Daar legt hij zich niet bij neer, hij doet eenvoudig wat hij kan. Hij komt, hij knielt neer en bidt voor de gezondheid van de vreemdeling die hij heeft aangereden. Zonder aankondiging, zonder drama, zonder ophouden. En na de genezing verdwijnt hij weer zoals hij gekomen is.

Het tweede wat indruk op mij maakt is dat deze man een moslim is. Voor Piet evenzeer gelovig, evenzeer een werktuig in de Gods hand, als iedere medechristen.

Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, 23 april 2022. (Foto Wim Beekman: Niels Westra, Leeuwarder Courant).