In Geen categorie

Huwelijkspreek

De zwarte bisschop Michael Curry preekt zoals ik dat nooit zal kunnen: uit het hoofd, met passie, soms fluisterzacht, dan weer met stemververheffing. Hij kluistert Harry en Meghan aan zijn woorden, laat hen lachen, wekt ontroering – geen moment laat hij in de kapel van Windsor Castle zijn koninklijke en andere wereldberoemde toehoorders onberoerd.

Onafgebroken spreekt hij bijna vijftien minuten lang over ‘de kracht van de liefde’. Niet enkel over de liefde van Meghan en Harry, maar vooral over de kracht van de liefde in onze samenleving en in onze wereld:

“Wijlen Martin Luther King junior zei ooit: ‘We moeten de kracht van liefde ontdekken, de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen, dan kunnen we van deze oude wereld een nieuwe wereld maken, want liefde is de enige weg.’

Liefde is kracht. Onderschat die kracht niet. Doe er ook niet te sentimenteel over. Er zit kracht in liefde. Als u me niet gelooft, denk dan eens terug aan het moment dat u voor het eerst verliefd werd. De hele wereld leek te draaien om u en uw geliefde.”

Vervolgens rijgt Michael Curry alle bekende Bijbelwoorden over de liefde aan elkaar: Hooglied, ‘sterk als de dood is de liefde’; de apostel Johannes, ‘God is liefde’; Jezus, ‘de belangrijkste revolutionaire beweging in de geschiedenis van de mensheid (…) die eist dat mensen leven uit de liefde’; tot en met de zwarte slaven die in de gevangenschap met ‘de balsem van de liefde hun wonden genazen’.

Michael Curry weet dat de halve wereld naar hem zit te luisteren, en doet gewoon wat hij doen moet: het belangrijkste zeggen wat hij als man Gods te zeggen heeft:

“Stel u een wereld voor waar liefde de weg is. Stel u huizen en gezinnen voor waar liefde de weg is. Stel u buurten en gemeenschappen voor waar liefde de weg is. Stel u overheden en landen voor waar liefde de weg is. Stel u bedrijven en commercie voor waar liefde de weg is. Stel u deze oude, vermoeide wereld voor waar liefde de weg is, onzelfzuchtig, opofferend, verlossend.

Als liefde de weg is, dan zal er op deze aarde nooit meer een kind met honger naar bed gaan. Als liefde de weg is, dan zal gerechtigheid op ons neerdalen als een machtige stroom, dan zal rechtvaardigheid als een eindeloze beek vloeien. Als liefde de weg is, dan is armoede verleden tijd. Als liefde de weg is, dan zal de aarde een toevluchtsoord zijn. Als liefde de weg is, dan zullen we onze zwaarden en schilden neerleggen, down by the riverside, en zullen we ons met oorlog niet meer bezighouden.”

Harry houdt de hele preek Meghans hand vast. Geen seconde wijkt de lach van haar gezicht. Het is hún huwelijkspreek, gaat over hún liefde. Maar ook over iedereen en over de hele wereld. Als dat geen koninklijk huwelijk is …

 

Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van 26 mei 2018 (foto Wim Beekman: Niels Westra, Leeuwarder Courant)