In Geen categorie

Het voornemen van B&W van de Gemeente Nijefurd om in het areaal De Poel een bedrijvenpark in te richten, ondervindt plotseling onverwachte tegenstand van diverse actiegroepen. Geconstateerd is namelijk dat in de weilanden ten westen van de Tjalke van der Walstraat een grote vlucht zogenaamde Mesopotamische Dwarsvinken is waargenomen. Een met uitsterven bedreigde unieke vogelsoort, die slechts te vinden is in slechts een paar landen, zoals Brazilië, Argentinië en IJsland. Tot enkele maanden geleden viel de uitermate schichtige Dwarsvink ook nog te bewonderen in en rond de bossen van het Limburgse Schinveld, maar door de brute houtkap in januari in verband met de uitbreiding van het aanvlieggebied van de Duitse vlieghaven Geilenkirchen, net over de grens tussen Limburg en Duitsland, is deze vlucht kennelijk een rustiger gebied gaan zoeken en toevalligerwijze neergestreken in onze contreien.

Vertegenwoordigers van de gemeente Nijefurd zullen op korte termijn contact zoeken met de actiegroepen, die zich verzetten tegen de komst van het nieuwe bedrijventerrein en om te overleggen met gespecialiseerde biologen om erachter te komen hoe het belang van alle partijen, maar in de eerste plaats dat van de Mesopotamische Dwarsvink, het beste gediend kan worden.

We hopen binnen niet al te lange tijd fotomateriaal van de Dwarsvink te kunnen publiceren. Kijk hiervoor ook op Google.nl. en op Vogelbescherming.nl. En u kunt natuurlijk al een voorschotje nemen door met onze website op het dak van GalamDammen het landschap af te speuren.