In Geen categorie

In de Koudumer feestweek is, na de feestelijke optocht, tijdens het matinee in “De Klink” , de 32e ‘Beantsje fan it jier’ bekendgemaakt. Die eer ging dit jaar naar Andries Hoekema.

De commissie, bestaande uit Koudumer ‘âld beantsjes’, koos met overtuiging voor Andries Hoekema, die zijn hele leven zich heeft ingezet voor de Koudumer gemeenschap. Dit deed hij naast zijn werk bij de gemeente. 

Durk Grouwstra, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, was blij dat er dit jaar weer een normale uitreiking van het Koudumer beantsje in dorpshuis De Klink was. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt voor binding in het dorp en het is een eer om Koudumer beantsje te worden. Hij vertelde in het kort een paar steekwoorden over het nieuwe beantsje zodat het publiek kon raden en maakte daarna de naam Andries Hoekema bekend. 

Helaas moest Andries Hoekema verstek laten gaan bij de huldiging en heeft het bestuur van dorpsbelang donderdagavond, voor het matinee, het beantsje thuis verrast. Na een kort woordje door Durk Grouwstra en de bijbehorende felicitaties kon Andries Hoekema de versierselen waaronder het ‘sulveren beantsje’ in ontvangst nemen. 

De heer Andries Hoekema heeft zich belangeloos als vrijwilliger ingezet naast zijn werk bij de gemeente. Als het ging om geld, kon je Andries vragen. Bij diverse stichtingen en verenigingen heeft hij de boekhouding opgezet en bijgehouden. Een kleine greep uit waar hij als penningsmeester bij betrokken was: sportvereniging Oeverzwaluwen, kantinebeheer Sandobbe via de Klink, stichting dorpsvernieuwing Koudum, bestuur dorpsbelang Koudum, werkgroep kunstencentrum, stichting monumenten Sudwest Fryslan, en diverse functies binnen de kerk. Al zal deze lijst niet compleet zijn. Hij was en is zeer maatschappelijk betrokken en als hij uit bestuur was stond hij je nog bij met raad en daad. 

Na de uitreiking van het beantsje speldje (ontworpen en gemaakt door Koudumer goudsmid Petra van der Beek), de Beantsjetaart (door Bakker Uilke de Vries, een bos bloemen (door blom en blêd) en de oorkonde(boekhandel Muizelaar) , gaf Andries aan het een hele eer te vinden om beantsje te worden.

Om in zijn woorden te blijven, “it wie mar in bytsje” maar het is veel wat hij voor het dorp betekend heeft.

Elk jaar vind er een uitreiking van het beantsje van het jaar plaats. Hierin buigen de oud-beantsjes zich over de vraag wie zich beantsje van het jaar mag noemen. De stemming en de bekendmaking is een zorgvuldig proces omdat de naam niet mag uitlekken. Een aantal weken voor de uitreiking wordt de familie benaderd om mee te spelen in het complot. Beantsje kun je worden door je jarenlang belangeloos in te zetten voor het dorp of dorpsgenoten.