In Geen categorie

Begin 2014 zijn vijf bevlogen professionals gestart met een samenwerking om de hulp aan kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders te optimaliseren. Doordat wij leven in een tijd waar men naar efficiëntie zoekt en processen beter afgestemd kunnen worden, ontstaat de behoefte aan snellere en passende oplossingen.

Annemieke Visser (kinderpsycholoog), Danielle Douma (kinderfysiotherapeut), Mirjam Miedema (kinderergotherapeut), Annieke Boersma (kinderdiëtist) en Esther Kemker-Bleeker (logopedist) maken zich hiervoor sterk. Zij hebben het Kennis- en Behandelcentrum Sudwest Fryslân (KBSF) opgezet. Het KBSF is een (para)medisch behandelteam in de eerste lijn wat vanuit Koudum en omstreken opereert. ‘Door onze krachten te bundelen kunnen we onze kwaliteit van zorg verder verbeteren.’

Met name de ontwikkeling om een plan op maat aan te bieden, waardoor ouders op één locatie door verschillende zorgverleners kunnen worden gezien, wordt positief ervaren. Lichamelijke problemen gaan vaak samen met psychische problemen, waardoor vaak meerdere hulpverleners bij een kind of een gezin zijn betrokken. Ouders moeten veel en vaak met hun kind naar verschillende hulpverleners of verschillende locaties.

Bij KBSF erkennen ze dit probleem en willen voorzien in die behoefte. Door de gecombineerde expertise van de teamleden beslaan ze een breed veld aan problematiek en zijn ze in staat om gespecialiseerde zorg op maat aan te bieden.

Het KBSF zet ouders in hun kracht. Door gebruik te maken van de korte lijn binnen de samenwerking, worden ouders en kind in een keer geholpen. Eén afspraak, één locatie, één oplossing.

Voor meer informatie en contactgegevens kunt u de site www.kbsf.nl raadplegen!