In Geen categorie

In het augustusnummer van Groot Bolsward IJsselmeerkust praat journalist/columnist Eelke Lok uitgebreid met Wim Beekman. De in Koudum wonende Beekman was jarenlang dorpsdominee, onder andere van 1985 tot 2000 van de Hervormde Gemeente in Koudum en later dertien jaar van de Protestantse Gemeente in Warns en Molwerum. Sinds 2018 is hij classisdominee van de protestantse kerken in Friesland, wat betekent dat hij ‘de baas’ is over de 230 protestantse kerkgemeentes in Friesland.

Aanleiding voor het interview is het op handen zijnde pensioen van Wim Beekman. In het interview benadrukt Beekman de rol van de kerk als hoeder van de ‘mienskip’. Daarvan deel uit te maken en de verbinding zoeken – in een dorpsgemeenschap of zoals nu in het grotere verband van de Friese classis – vindt hij belangrijker dan strict zijn rol als bestuurder. Beekman maakt zich zorgen over het in stand houden van de kerkgemeenschappen en ziet daarin ook parallellen met sportverenigingen en muziekverenigingen die allemaal met krimp te kampen hebben.

Net als de hele maatschappij individualiseert ook de kerk. Ook is de maatschappij angstig geworden. Die angst kun je niet altijd wegnemen, maar je moet proberen, zo zegt Wim Beekman, om de angst om te zetten in hoop. Dat laat hij vaak ook zien in zijn columns waar hij met Eelke Lok over praat. In die columns schrijft hij “over doodnormale dingen op een heel reële wijze”. Sinds 2011 staat de column van Wim Beekman in de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant. De dinsdag daarop wordt de column ook geplaatst op Koudum.nl.

Het hele interview is terug te vinden in het augustusnummer van het huis-aan-huisblad Groot Bolsward IJsselmeerkust op p. 10-11. Ook online via de website van Groot Bolsward IJsselmeerkust. Het blad verschijnt normal op de eerste donderdag van de maand, maar de verschijningsdatum van het augustusnummer is 18 augustus 2022. Foto: kop van het interview van Eelke Lok.