In Geen categorie

In het nostalgisch album staan karikatuurtekeningen van Koudumer middenstanders, gemaakt voor een aktie van de winkeliersvereniging rond 1955. Van tijd tot tijd duikt de vraag op wie de maker was van deze tekeningen. Appie van Dijk uit Assen kwam met de suggestie dat ze door zijn oom Douwe van Dijk gemaakt kunnen zijn. Douwe van Dijk was een vaardige tekenaar, die ook karikaturen tekende. Maar helaas zijn er op dit moment geen tekeningen van hem bekend waarmee de vergelijking gemaakt zou kunnen worden. De Wurkgroep Histoarysk Koudum komt graag in contact met degene die tekeningen bewaard heeft gemaakt door Douwe van Dijk, of met degene die denkt te weten wie de karikaturen van de middenstanders maakte.

Email de WHK met uw oplossing. of kijk hier voor de telefoonnummers.