In Geen categorie

Gelijk na de aardbevingsramp op Haïti hebben Claudia Fraterman, Ysbrand Galama, Judith Roosjen, Jitse Ruurd Nauta en Femke Roosjen succesvol actie gevoerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers.

Ze hebben een week lang gecollecteerd in Koudum en tot slot heeft burgemeester Boekhoven namens de gemeente Nijefurd dit bedrag verdubbeld. Het eindbedrag kwam hiermee te staan op 3.200 euro, welke overgemaakt is naar Stichting Projecthulp Haïti in Veendam. Ook kregen ze voor dit doel nog een cheque van 1.400 euro overhandigd van de Hema, Etos en LinCHérie uit Bolsward. Verder werden er door diverse Koudumer inwoners giften thuisbezorgt. En niet te vergeten een bedrag van 67,50 euro van de biljartvereninging in Claerbergen.

Het totaalbedrag dat ze uiteindelijk hebben opgehaald bedraagt ruim 5.200 euro!!!

Vanwege hun enthousiaste inzet voor deze geslaagde hulpactie werden deze Koudumer kanjers op vrijdagmiddag 29 januari jl. door Camping De Kuilart in het zonnetje gezet. Eerst mochten ze een uurtje bowlen, waarna ze werden getrakteerd op patat en een snack naar keuze. Een welverdiende verrassing voor dit geweldige vijftal.

Iedereen die heeft meegeholpen om deze actie voor Haïti tot een succes te maken wordt hierbij bedankt.

Al het geld is inmiddels gestort op rekeningnummer 429101082 t.n.v. Projecthulp Haiti in Veendam (www.projecthulp.nl). Mocht u nog willen geven dan blijft dit mogelijk op bovenstaand banknummer of via Claudia Fraterman, Hoofdstraat 46 in Koudum. Door te geven aan dit hulpproject weet u zeker dat het geld voor 100% terecht komt bij de slachtoffers op Haïti.