In Geen categorie

Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland, daar wordt veel over geschreven. Dat geldt ook voor de weidevogels bij Koudum, maar er zijn lichtpuntjes. Juist ook bij Koudum. Op een perceel van Anco en Joke Heida vlakbij de Morra is met behulp van pompen op zonnepanelen sinds vorig jaar een plas-dras-gebied gecreëerd. Dat stuk weiland wordt nat gehouden en later gemaaid. Vorig jaar leverde dat al talloze grutto’s, kieviten en tureluurs op. Op dit moment valt vooral het grote aantal kuikens van de kievit op.

Anco Heida noemt zich ‘een reguliere boer met natuurbeheer erbij’. Datzelfde geldt voor boer Sietze Henk Haytema aan de Bûtenskar in Koudum. Deze week besteedde EenVandaag aandacht aan ‘zijn’ weidevogels. Deze Koudumer melkveehouder (met zijn prachtige roodbonte koeien) kocht zelfs extra weidegrond om dat te kunnen inrichten voor de weidevogels waar hij een groot liefhebber van is. De Vogelwacht houdt de nesten in de gaten via een drone en zet stokken bij de nesten, zodat die ontzien worden als op dat stuk weiland gemaaid gaat worden. Ook dat levert op de weilanden van Sietze Henk Haytema een flink aantal nesten op.

Het hele artikel over Sietze Henk Haytema is op de website van EenVandaag te lezen.
Een artikel over Anco Heida stond vorig jaar op de website van Nieuwe Oogst.

Hieronder het filmpje van EenVandaag: