In vetzavot

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 22 september 2018. WEDSTRIJDNUMMER 01 (919), 35e seizoen, donderdagavond 20 september 2018.

Afgelopen donderdagavond was het eindelijk weer zover! De oudste actieve voetballers van Koudum konden weer los! Seizoen 35 kon worden afgetrapt! Na een openingsspeech van Voorzitter Bennie Hofman kon hij zowaar een nieuw aspirant lid welkom heten! Cees Visser, lid van de van der Wal familie!  Hoewel Cees nog lang niet aan de door VETZAVOT gestelde leeftijdsgrens kan voldoen, mocht hij toch komen proefspelen. Gelegenheidsscheidsrechter Tjerk v.d. Wal stuurde de volgende teams de zaal in: in het blauw: Eelke v.d. Meer, Sietse Abma, Auke Leenstra, Wicher v.d. Wal, Albert Fekken, Hendrik Kamstra en Gerrit Hiemstra, in het wit: Bennie Hofman, Sietse v.d. Wal, Sytze Folkertsma, Jarig Tjoelker, Pieter de Jong en Cees Visser. Zeven (!) tegen zes. Na een onwennig begin leek het al snel alsof er nooit een zomerstop was geweest. Fanatiek als welpen werd er weer gestreden om elke millimeter. Het was aan Sytze “Topscorer” Folkertsma de eer om de eerste goal van het nieuwe seizoen te scoren. Tot aan de rust bleef deze stand gehandhaafd. Toen na de pauze Jarig, na een mispeer in de blauwe verdediging 2-0 noteerde, werd er van scheidsrechter gewisseld!! Sietse Abma werd meespelende fluitist en Tjerk hees zich in een blauw shirt. Al snel had dit gevolgen. Met een flitsende uitbraak vanaf de middellijn wist Gerrit alleen voor Bennie gekomen koel en beheerst de eerste goal voor blauw op zijn conto bij te schrijven! Koud van de eerste schrik bekomen scoorde Tjerk vrij snel achter elkaar twee maal. Toen Auke voor de 4-2 zorgde kreeg Wicher medelijden met het witte team. Hij nam de leiding van de wedstrijd over van Sietse A., zodat het overtal weer tot één speler werd teruggebracht. Blauw dacht de buit binnen te hebben! Toen Sietze v.d. Wal de stand naar 4-3 tilde, floot Wicher einde wedstrijd. Zo voorkwam hij verder onheil voor het blauwe team. Eindstand dus 4-3 voor het blauwe team.

NIEUWSTE AANWINST.

Na afloop werd Cees, ondanks dat het meerderheidsbelang van de familie van der Wal groeit naar 20%, met algemene stemmen benoemd tot het jongste actieve lid van VETZAVOT! Cees, hartelijk welkom!

NAZIT.

In een druk bezochte kantine werd de VETZAVOT avond voortgezet. Als vanouds weer erg gezellig!! Het vocht verlies  werd in straf tempo ruimschoots gecompenseerd, terwijl de bittergarnituren gretig aftrek vonden!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Op 7 september j.l. waren Jan en Geeske Buma 45 jaar een paar! Ook op 7 september mocht Sietse

Abma zijn zestigste geboortedag herdenken. Jan Buma mocht op 20 september 68 jaar worden.

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!!

SPREUK VAN DE WEEK.

De herinnering van later maak je nu!                                                                                                          ©jt