In Geen categorie

In september keurde het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân de definitieve plannen goed voor dertien wooneenheden op het terrein bij de haven in Koudum waar basisschool De Welle gestaan heeft. Aan de Onderweg komen tien appartementen en aan de Vermaningsweg komen drie geschakelde woningen. Op 15 januari start de voorinschrijving voor deze apartementen en woningen.

Zo komt er een heel klein beetje schot in de woningbouw in Koudum. Aan de Wetterbies worden momenteel een paar woningen gebouwd en de nieuwe huizen aan de Dammenseweg zijn bijna klaar. Het terrein aan de Dammenseweg tegenover het park waar vroeger het gezinsvervangend tehuis Galamahiem stond, heeft bijna tien jaar braak gelegen en de nieuwe woningen zullen begin 2022 opgeleverd worden. Men zou optimistisch kunnen zeggen dat de nieuwbouw aan de haven vlugger gegaan is. Basisschool De Welle stond na een fusie leeg sinds eind 2015 en werd na een tijdje gesloopt.

Het ziet er dus naar uit dat er nu zes jaar na het ophefen van de school woningen gebouwd gaan worden op het leeg gekomen terrein. Dat dat niet heel vlot gegaan is en dat het voor Koudum nog niet genoeg is vanwege het flinke tekort aan starterswoningen en betaalbare huurwoningen voor met name de jongeren uit het dorp, doet daar niets aan af.