In vetzavot

Koudum, 30 oktober 2021. WEDSTRIJDNUMMER 06 (978),38e seizoen, donderdagavond 28 oktober 2021.

Van de elf actieve leden van VETZAVOT kwamen er negen opdagen voor wedstrijd nummer 6 van dit seizoen. Toch werd er besloten om te gaan spelen. Voordat men kon gaan spelen werden de aanwezigen gecontroleerd. Sietse Abma voerde de corona QR-code check uit. Natuurlijk was dit bij iedereen O.K.  De VETZAVOTTERS horen bij de 85% verstandige mensen die zich hebben laten vaccineren!!

Door absentie van scheidsrechter Albert Fekken nam Voorzitter Bennie Hofman deze taak op zich. Hij verdeelde de spelers als volgt over de beide teams: voor wit: Sietze v.d. W., Sietse A., Gerrit, ALLE en Jarig. Voor het blauwe team wees hij aan: Eelke, Wicher, Auke en Hendrik.  Vijf tegen vier! Leek een makkie te worden voor de mannen in het wit. Vanaf de aftrap zetten zij de spelers in het blauw onder druk. Aanvankelijk zonder resultaat. ALLE had zijn vizier nog niet goed afgesteld: het doel stond steeds op de verkeerde plaats! Toch was het aan het witte team gegeven om op voorsprong te komen. Wat ALLE had gedaan aan zijn vizier of aan zijn schoenen, we zullen het nooit weten, hij was de goalgetter. Blauw raakte er niet van onder de indruk. Rustig combinerend wachtten zij geduldig op kansjes. En, die kwamen er. Maar, net als bij ALLE, stonden de viziers van Auke, Hendrik en Wicher nog niet scherp. Was een schot wel goed gericht stond Sietze v.d. W., de keeper van wit, succes voor blauw in de weg. Tot het moment dat Wicher Jarig verschalkte en scoorde in de uiterste rechter bovenhoek. Meteen daarna vond ook Hendrik het net. Hij vond een gaatje tussen paal en been van Sietze. 2-1 voor blauw. Dit werd Auke te gortig. Zijn medespelers scoren en hij niet! Dus toen de gelegenheid zich voordeed schoot hij genadeloos hard de bal in het witte doel. 3-1 voor blauw. Een beetje overmoedig geraakt drongen de blauwen aan om nog voor de rust het karwei af te maken. Hiervan profiteerden ALLE en Sietse A. Met een snelle uitval ging het tweetal er vandoor waarna Sietse wist te scoren. 3-2 voor blauw. Met deze stand vond s.r. Hofman het tijd om te gaan rusten. Na de pauze werd het niveau van de eerste helft bij lange na niet gehaald.

Doodvermoeid werd getracht om zonder averij op te lopen, het eindsignaal te halen. Keeper Eelke van het blauwe team kreeg nauwelijks nog iets te doen, terwijl collega Sietze het bij de witten nog redelijk druk bleef houden. Nog eenmaal moest Sietze vissen. Een schot van Wicher was hem te machtig. Toen s.r. Bennie zag dat het peil alleen maar zakte, maakte hij een eind aan deze match. Eindstand 4-2 in het voordeel van het blauwe team. Met dit resultaat kwam het aantal overwinningen voor beide teams op gelijke hoogte: 3-3.

NAZIT.

Na de wedstrijd komt steevast dezelfde speler als eerste onder de douche vandaan. Doet hij opzettelijk. Kan hij geholpen worden met aankleden!! Deze keer was het zijn hemd wat in zijn ogen zeer weerbarstig was. En dat was het ook! Drie medespelers moesten er aan te pas komen om hem fatsoenlijk in de kleren te krijgen. Met zeven spelers ging het vervolgens richting kantine. Hier werd de avond op gepaste wijze besloten.

SPREUK VAN DE WEEK.

Genôch is mooi en in soart hoeft net.                                                                                                 ©jt