In Activiteiten, vetzavot

Koudum, 02 oktober 2021. WEDSTRIJDNUMMER 02 (974), 38e seizoen, donderdagavond 30 september 2021.

De ontmoeting van 23 september j.l. kon geen doorgang vinden i.v.m. te weinig deelnemers!! Vakanties, werk en files waren er de oorzaak van dat er niet gespeeld werd. Het aantal beschikbare spelers op 30 september zag er ook niet best uit. Slechts 9 actieve leden vonden de Sporthal. Toch maar besloten om te gaan spelen. S.R. Dhr. A. Fekken bracht de volgende teams op de vloer: Eelke, Wicher, Auke, Jan en Gerrit mochten voor het blauwe team aantreden, Hendrik, Jarig, Sytze F. en Sietse A. namens het witte team. 5 tegen 4!!! Om 21.41 uur blies de s.r. het beginsignaal geassisteerd door Bennie die de hoogtepunten noteerde en tevens de tijd waar nam. Zoals de verdeling deed vermoeden, van meet af aan een sterker blauw team. En, hoe wrang, het was uitgerekend Gerrit Hiemstra die de blauwen op voorsprong zette. Altijd spelend voor het witte team. Nu door omstandigheden in het blauw kende hij geen genade voor zijn “oude” vrienden! Daarentegen, Hendrik, altijd voor blauw spelend en nu gelegenheidsdoelman voor wit, bleek over onvermoede talenten te beschikken. Hij voorkwam dat de score tot de rust tot die ene treffer werd beperkt. Even zag er er naar uit dat het witte team met slechts drie man door moest. Maar na ZHKH (Zelf Hulp Kameraden Hulp,( Bennie) kon de lelijk gevallen Jarig toch door, bepleisterd en wel. Het witte team wist zelfs nog, voor er om 22.01 uur gerust kon worden, te scoren: Sytze Folkertsma

Na de verdiende rust, waarin de oververmoeide spelers gelaafd werden door Sietse Abma, kon om 22.11 uur s.r. Albert Fekken het sein geven voor de tweede helft. Blauw ging door waar het de gehele eerste helft mee bezig was geweest: de vier tegenstanders vast zetten op eigen helft. Toch was het witte team, bij enkele uitvallen, razend gevaarlijk. Doelman Eelke van het blauwe team werd tot enkele fabelachtige reddingen gedwongen door gevaarlijk uitkomen van Sytze en Sietse! Aan de ander kant was het steeds weer Hendrik die Jan, Wicher, Auke en Gerrit van scoren wist af te houden.  Beide keepers werden geholpen door de paal bij pogingen van Gerrit, Auke en Sietse. Toen om exact 22.31 uur de s.r. op aangeven van Bennie het genoeg vond had laatstgenoemde na de pauze nog 6 doelpunten genoteerd. Twee voor het blauwe team: Wicher en Gerrit (z’n tweede).  Eindstand dus 3 -5. De grote MAN van de avond werd Sietse Abma, hij scoorde liefst 4 keer in één helft! Uiteraard met grote dank aan Sytze F. en Jarig. Sietse A. mocht dan ook de (inmiddels lekke) bal mee nemen als trofee!

NAZIT.

De nazit met slechts 8 man was weer ouderwets gezellig. Was het vorige week Jan Buma die trakteerde ter gelegenheid van zijn verjaardag, deze avond was het de beurt aan Jarig. Verder vonden er geen vermeldenswaardige gebeurtenissen plaats.

SPREUK VAN DE WEEK.

Wat hebt U tegen ambtenaren? Die mensen doen toch niks.                                                                       ©jt