In Geen categorie

In verhalen of romans speelt het dorp Koudum niet heel vaak een rol. Zo nu en dan is er een schrijver die Koudum in een verhaal laat opduiken. Daarom valt het op dat een verhaal dat vorige week op de website van It Nijs verscheen gesitueerd is in Koudum.

Goed, Koudum speelt een rol in de omvangrijke historische roman Gewassen vlees van Thomas Rosenboom (1994) en wordt bijvoorbeeld genoemd in het begin van Haagse lente van Koos van Zomeren. Ook in Friese boeken zal Koudum wel voorkomen, maar duidelijke voorbeelden schieten de redactie niet direct te binnen.

Maar zoals gezegd: vorige week verscheen op de Friestalige website van It Nijs een verhaal dat begint met de zin “Nynke Hemstra waard yn Koudum oars as de oaren besjoen”. Het verhaal is geschreven door Abe Westra. It Nijs is de website van De Ried fan de Fryske Beweging, een belangenorganisatie die zich inzet voor het Fries en de Friese cultuur. Naast nieuws worden er ook verhalen of gedichten gepubliceerd. En vorige week verscheen er dus een verhaal dat zich in Koudum afspeelt. Het verhaal heeft als titel: ‘Watze trout mei syn leafste’. Die titel verraadt overigens wel meteen de goede afloop van het verhaal.

Het is dan ook een tamelijk ouderwets verhaal, sommigen zouden het misschien zelfs oubollig noemen. Het speelt zich af in de tijd dat de vuilnisman de tonnetjes met stront nog wekelijks ophaalde. De dochter van een Koudumse vuilnisman komt in dienst bij een boer en de zoon van de boer wordt verliefd op haar. Een onmogelijke liefde, maar in ouderwetse verhalen kan dat toch nog wel eens goed aflopen.

Lees maar op It Nijs.