In Geen categorie

Het bestuur van "De Klink" heeft besloten om de gewenste uitbreiding aan de zijde van de Nieuweweg niet op korte termijn verder te ontwikkelen. In december 2011 is het plan aangeboden aan wethouder Wigle Sinnema van de gemeente Súdwest Fryslân, met het verzoek om middels een financiële bijdrage de uitbreiding te helpen realiseren. De nieuwe zaal zou een capaciteit krijgen van 150 stoelen. "De Klink" ontbeert nog een dergelijke zaalruimte, terwijl hier wel vraag naar is.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten geen steun te geven aan het uitbreidingsplan. Dit besluit is genomen omdat het plan niet past in het geldende oude beleid van de toenmalige gemeente Nijefurd, de te verwachten krimp in de regio, de gevolgen voor de locale horeca en andere voorzieningen, en de al aanwezige ruimten in "De Klink".

Het beleid van de vijf voormalige gemeenten die zijn opgegaan in de huidige gemeente Súdwest Fryslân moet nog geharmoniseerd worden, tot één nieuw beleid dat dan voor geheel Súdwest Fryslân moet gaan gelden. Omdat de uitkomsten hiervan nu nog onzeker zijn, hebben Burgemeester en Wethouders ook besloten om de aanvraag niet aan te houden totdat het nieuwe beleid toepasbaar is. Wel heeft het college toegezegd om, als de harmonisatie daartoe aanleiding geeft, zij contact op zullen nemen om het verzoek tot uitbreiding weer te bespreken.

Omdat hierdoor de financiële basis onder het plan wegvalt, zal "De Klink" de uitbreidingsplannen voorlopig op een lager pitje gaan zetten. Uiteraard zal het bestuur van "De Klink" alert zijn of er mogelijkheden en alternatieven zijn om de financiële middelen te vinden om de uitbreiding wel te creëren.