In Geen categorie

Koningin brengt streekbezoek aan Fryslân

Hare Majesteit de Koningin brengt vrijdag 6 juli een streekbezoek aan de regio Zuidwest Fryslân (Zuidwesthoek) in de provincie Fryslân.

Tijdens het bezoek staan vier thema’s centraal; gemeentelijke herindelingen in de Zuidwesthoek, Het Friese Merenproject, duurzame plattelandsontwikkeling en de problematiek van de kleine woonkernen.

Heeg: gemeentelijke herindelingen Súdwest-Fryslân en De Friese Meren

De Commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma en de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, de heer H. Apotheker ontvangen de Koningin in Heeg. Daar wordt gesproken over de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân die op 1 januari 2011 is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De nieuwe gemeente bestaat uit 82.000 inwoners die woonachtig zijn in 69 woonkernen. Ook wordt gesproken over de nieuwe herindelingsgemeente De Friese Meren. Deze moet door samenvoeging van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân op 1 januari 2014 gereed zijn. Deze nieuwe gemeente telt straks 52.000 inwoners en 53 woonkernen. De burgemeester van de gemeente Gaasterlân-Sleat, de heer W. Hoornstra, sluit bij dit onderdeel aan. De Koningin spreekt met bewoners, ondernemers, overheden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties over de effecten van de herindelingen in de dagelijkse praktijk. Na het gesprek gaat de Koningin aan boord van de salonboot Gaasterland voor een vaartocht naar Balk over het Slotermeer.

Slotermeer: vaartocht met uitleg over Het Friese Merenproject

De provincie Fryslân is initiatiefnemer van het project dat tot doel heeft de werkgelegenheid in de toeristische sector te stimuleren. Leden van het projectteam en ondernemers informeren de Koningin onder meer over nieuwe, aan water gerelateerde toeristische projecten, verbetering van de watersportinfrastructuur en een gastvrijheidprogramma om het verblijf van toeristen aan de wal te stimuleren. Aan het einde van de vaartocht wordt de Koningin in Balk begroet door zeilboten van het project jeugdzeilen en skûtsjes. De Schutterij van Sloten geeft een eresaluut.

Oudemirdum: duurzame plattelandsontwikkeling

Het provinciale initiatief Plattelânsprojekten heeft tot doel regionale plattelandsprojecten te stimuleren en faciliteren. Het gaat met name om projecten die bijdragen aan een duurzame plattelandsontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid op het platteland. De omgeving van Gaasterlân-Sleat kenmerkt zich enerzijds door (beschermde) natuur in het Nationale Landschap Zuidwest Fryslân en anderzijds door de aanwezigheid van de agrarische sector. Toepassing van nieuwe technologieën in deze sector leiden tot een betere balans tussen natuurbeheer en de agrarische sector. De Koningin bezoekt ‘s middags de boerderij van de familie Westra in Oudemirdum. Hier wonen en werken twee generaties samen in het boerenbedrijf. Innovaties, duurzaamheid en klassieke veeteelt worden met elkaar gecombineerd. Zo heeft de boerderij diverse duurzame energie installaties. Daarnaast heeft de boerderij een eigen waterzuiveringsinstallatie waarmee het afvalwater op het terrein wordt gezuiverd. De Koningin spreekt met beide families over innovatieve bedrijfsvoering en krijgt een rondleiding over het agrarisch bedrijf.

Koudum: problematiek kleine woonkernen

Door bevolkingskrimp en het verdwijnen van diverse voorzieningen zoals scholen en winkels staat de leefbaarheid in kleine woonkernen onder de druk. In Koudum bezoekt de Koningin het multifunctioneel centrum ‘De Swel’. Hierin zijn een school voor voortgezet onderwijs, bibliotheek, centrum voor jeugd- en jongerenwerk, een muziekschool en de lokale omroep Radio Súdwest-Fryslân ondergebracht. De Koningin spreekt tijdens een rondleiding onder meer met inwoners van Koudum en gebruikers over het belang van het centrum.

It Heidenskip: fierljeppen

In het dorp It Heidenskip bezoekt de Koningin een schans voor polsstokverspringen, fierljeppen, voor een demonstratie van deze typisch Friese buitensport.

Workum

De Koningin sluit haar bezoek aan Zuidwest Fryslân af in Workum met een korte wandeling door de stad.

bron: gemeente súdwest Fryslân