In Geen categorie

In Bulte Nijs juni zult u een oproep aantreffen voor sterke mannen en vrouwen die op Beantsjedei, zaterdag 27 juni, willen meedoen aan een gezellige touwtrekwedstrijd. Maar omdat Bulte Nijs helaas wat vertraging heeft ondervonden, plaatsen we die oproep nu ook alvast op het digitale medium.

De organisatie zoekt teams bestaande uit 6 mannen, uit 8 vrouwen, uit combinatieploegen van 4 mannen en 3 vrouwen en tenslotte jeugdploegen van in totaal 8 jongens meisjes van de twee basisscholen.

De wedstrijden zullen worden gehouden in de Hoofdstraat en beginnen om 20.00 uur.

Mocht u vrienden en/of vriendinnen bereid vinden om mee te doen, meld u zich dan bij het redactiesecretariaat, dphoekema@hotmail.com.