In Geen categorie

De oude handelsstad Venetie is terecht trots op haar bijzondere verwevenheid met het water, ontstaan in een tijd dat vervoer over water met zeil- en roeiboten veel efficienter was dan vervoer over land.

Om de aandacht te vestigen op dit feit en als ludiek protest tegen het alsmaar oprukkende gemotoriseerde verkeer, ook over water, organiseert men sinds 1974 jaarlijks op Pinksterzondag het evenement Vogalonga, voor vaartuigen die met roeien worden voortbewogen. Het traject is 32 kilometer lang en de start is op het beroemde San Marcoplein. Dit jaar kwamen 1500 boten aan de start met in totaal zo’n 4000 roeiers. De Beantsjes te Wetter waren met een dames- en een herenteam vertegenwoordigd en met beide sloepen, De Murk en Leeuwke. Uit Zeeland was een collega roeiploeg afgereisd, ook met hun sloep.

Normaal gesproken is de Vogalonga een relaxed gebeuren, geen competitie, maar een zogenaamde picknicktocht, de aankomst sluit om 15.00 uur. Door harde wind met stroom tegen pakte de editie 2009 wat anders uit. De roeiers moesten flink aan de bak om op tijd de eindstreep te halen. Ze waren langer onderweg dan bij de HT-race, tijd om te picknicken was er al helemaal niet. Onderweg zagen ze deelnemers in nood, zelfs hebben ze assistentie geboden aan onfortuinlijke roeiers wiens bootje door de golven was omgeslagen. Het passeren van de Brug der Zuchten, in het hart van Venetie, vlak voor de eindstreep, had voor de meeste deelnemers dan ook een dubbele betekenis.

“Uniek om dit een keer mee te maken, net als de Great River Race in Londen die we in 2007 hebben geroeid, moet je dit als roeiteam een keer gedaan hebben.”