In Geen categorie

Vandaag maakten burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân bekend dat zij van plan zijn om toestemming te geven voor het verbouwen en uitbreiden van het zwembad op vakantiepark De Kuilart in Koudum. Het vakantiepark had in mei 2020 al een onderbouwde aanvraag voor deze verbouwing bij de gemeente ingediend. Als over zes weken niemand gegronde bezwaren tegen het plan gemaakt worden, kan De Kuilart beginnen met de uitbreiding van het zwembad.

Het zwembad van het vakantiepark zal uitgebreid worden door er een nieuw deel tegenaan te bouwen. Een gedeelte van de nieuwe aanbouw zal twaalf meter hoog worden ten behoeve van trappen naar glijbanen die in het zwembad aangelegd worden. In het geldende bestemmingsplan ‘Koudum – De Kuilart’ zou er eigenlijk niet hoger gebouwd mogen worden dan acht meter. Voor het verbouwen en uitbreiden van het zwembad moest daarom een zogenaamde omgevingsvergunning aangevraagd worden.

De gemeente heeft de aanvraag getoetst aan alle wettelijke eisen en heeft besloten deze omgevingsvergunning te verlenen en dus af te wijken van het bestemmingsplan. Argumentatie daarvoor is “dat het aangevraagde project binnen de bestemming op de voorgenomen wijze aanvaardbaar is. De realisatie van het project op voorgenomen wijze heeft geen onevenredig zware gevolgen voor de omgeving en de naastgelegen bedrijven en woning(en).”

Als alles meezit zal het nieuwe zwembad in het voorjaar van 2022 klaar zijn. In verband met de renovatie is het zwembad (onder voorbehoud) dicht vanaf 13 september 2021 t/m 24 mei 2022.