In Geen categorie

De door de Oranjevereniging georganiseerde survival is een groot succes geworden. Maar liefst 53 atleten legden het parkoers van circa drie kilometer af waarbij ze geconfronteerd werden met 21 hindernissen. Sommigen slaagden niet op een enkel obstakel en kregen daarvoor strafminuten aan de bemodderde broek, waardoor ze meteen kansloos waren voor een podiumplaats. De uitslag:

Meisjes (vanaf groep 8)

1. Hester Lycklama 36 minuten

2. Teunia Stilma 38 minuten

3. Pytrick Folkertsma 39 minuten

Jongens (vanaf groep 8)

1. Rense Pruiksma 31 minuten

2. Wiljan Louwsma 32 minuten

3. Boris Oosterbaan 33 minuten

Dames

1. Joke Heida 34 minuten

2. Jacqueline de Witte 35 minuten

3. Ilse Hooimeyer 36 minuten

Heren

1. Boy Bruno 24 minuten

2. Sietse Stilma 25 minuten

3. Jurjen Faber 26 minuten

De eerste prijs in de kinderoptocht was evenals bij de twee voorgaande edities voor de combinatie Stilma – Bonnema. De wisselbeker blijft na 19 jaar voorgoed op Achter de Tuinen, de tweede prijs voor de fam Busman.

Voor survivalfoto’s hier klikken.