In Geen categorie

Zo’n 11 keer per jaar stuurt Hindrik de Jong uit Groningen een E-mail aan zijn “abonnees” dat het Nostalgisch Album van Koudum weer is bijgewerkt en aangevuld met nieuwe foto’s en verhalen. Het Album mag zich verheugen in de belangstelling van vele fans, Koudumers, “Ald Koudumers” en bezoekers met belangstelling voor streekhistorie. “(Ald) Koudumers” van over de gehele wereld en de leden van de Wurkgroep Historysk Koudum hebben samen met Hindrik in woord en beeld gezorgd voor een website met heel veel details over het leven in Koudum van de laatste eeuw. De oudste foto bijvoorbeeld is die van een schoolklas uit 1890 waarvan dankzij de familie Munniksma bijna alle namen nog bekend zijn. De laatste update van het Album, die van vrijdag 26 april 2007, betreft weer heel veel onderwerpen, extra aandacht deze keer voor de periode ’40-’45. Koudum bleef tijdens de oorlog redelijk buiten schot, tot augustus 1944. Daarna volgde een spannende periode met een aantal dramatische gebeurtenissen.

Klik hier om naar het album te gaan.

en hier om de inhoud van de laatste update te lezen.