In Geen categorie

Vlak voor de zomervakantie 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het burgemeesters en wethouders om euro 400.000 te bezuinigen op de bibliotheken. Bibliotheken SúdWest Fryslân kondigde vervolgens aan onder deze omstandigheden niet te ontkomen aan het sluiten van vestigingen waaronder zeer waarschijnlijk Koudum.

Dorpsbelangen heeft eind oktober ingesproken in de gemeenteraad en notities opgesteld waarin wordt aangetoond dat bibliotheken heel goed kunnen functioneren met inzet van meer vrijwilligers zonder de certificering te verliezen.

Mede hierdoor heeft de gemeenteraad besloten het punt weer bij wethouder Sinnema neer te leggen zodat kan worden onderzocht hoe met de benodigde besparingen toch een goede bibliotheekvoorziening overeind kan blijven.

Dorpsbelangen heeft onlangs overleg gevoerd met een door de gemeente aangestelde adviseur. Hieruit blijkt dat het huidige bibliotheekbestuur open staat voor een grotere inzet van vrijwilligers. De adviseur stond hier ook positief tegenover.

Aangezien in de Koudumse situatie alleen uit de personeelskosten bezuinigingen zijn te verwachten lijkt het er op dat met inzet van vrijwilligers de bibliotheek voor Koudum behouden zou moeten kunnen blijven.