In Geen categorie

Afgelopen donderdagavond vond de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelangen plaats.

Na de pauze, tijdens het agendapunt vaststelling van de dorpsvisie, werd gedebatteerd over de pijlers uit de dorpsvisie. Dit werd door 16 verschillende mensen uit alle lagen van de Koudumer bevolking gedaan. Het Koudumer Lagerhuis bestond uit studenten, onderwijzers, ondernemers, gepensioneerden, kunstenaar, wetenschapper, logopedist, bouwkundige, communicatieadviseur en een werkzoekende.

Volgens de regels van het Lagerhuis werd er fanatiek gedebatteerd. Het publiek was ook nauw betrokken bij het aflopen van het debat. Als de klok tevoorschijn kwam, telde het publiek af, zodat de leden hun punt snel moesten afmaken. Jeltsje Venema en Mirjam Lageweg, leden van het bestuur, namen de leiding en presentatie van het debat op zich.

Er werd gedebatteerd met veel emotie over bijvoorbeeld de stelling De enige manier om Koudum als toeristische trekpleister aantrekkelijk te maken en te houden, is door het aantrekken van grote projectontwikkelaars. Op de vraag of het Lagerhuis daar mee eens was stond één lid op.

Volgens hem was het onvermijdelijk voor de Koudumer ondernemer om te overleven. Maar voor de meeste leden van het Koudumer Lagerhuis was dit "nicht im Frage" en stelden sommigen dat de kracht van Koudum de rust en groen is, en dat er nu al voldoende toeristische mogelijkheden zijn.

Een andere stelling waar vlot over werd gedebatteerd, was de vraag Koudum is geen woon/werk dorp voor hoger opgeleiden. Volgens de jongeren in het panel is dit zeer moeilijk. Er is in Koudum en omgeving niet veel werk. Andere leden van het Lagerhuis waren juist van mening dat door sneller internet er makkelijker flexibel gewerkt kan worden. Een lid beaamde dat door te zeggen dat hij vrijwel al zijn werktijd gewoon thuis in Koudum doorbracht, omdat hij thuis kon werken. Volgens hem had het wonen in Koudum vele voordelen. Je kan er goedkoop wonen, er is nog rust en ruimte en goed onderwijs.

De Jury bestaande uit dorpsvisie werkgroep leden Jan de Vries en Menno van Dijk oordeelden dat Sjoukje Dijkstra het best en scherpst had gedebatteerd. Ze vulden ook nog aan dat het inspirerend was om het Lagerhuis over deze onderwerpen te zien debatteren. Sjoukje kreeg natuurlijk de eeuwige roem en een fles Oer de Wjuk. Na het Lagerhuis werd de dorpsvisie met instemmend applaus aangenomen door de aanwezige leden van Dorpsbelangen Koudum.