In Geen categorie

De leerlingen van groep 8 van It Grovestinshôf uit Koudum hebben donderdag 29 maart de eerste prijs gewonnen bij de afsluiting van het project "De Macht fan Groep 8". Het winnende project levert een bedrag van 750 euro op dat de leerlingen gaan besteden aan het dierenasiel de Nomadenhof in Sneek.

Met het voorstel van de leerlingen uit Koudum streven zij naar gelijke rechten, ook voor dieren. In een met kinderen overladen raadszaal in het gemeentehuis in IJlst presenteerden vier scholen donderdagmiddag hun plannen. De Van Haersma Bumaschool uit Hommerts presenteerde een project om op het schoolplein betere speelvoorzieningen te realiseren. De leerlingen van De Twine uit IJlst presenteerde het project Girls First, een project voor het stimuleren van gelijke kansen voor meisjes in ontwikkelingslanden. Tot slot de basisschool De Finne uit Ferwoude presenteerde een project om eenzaamheid van mensen met een ziekte of een beperking tegen te gaan.

De projecten werden door de scholen onderling beoordeeld. Tevens was er een vakjury om een oordeel over de voorstellen van de kinderen te geven. De vakjury bestond uit Herma Bovenkerk van het beeldhouwcentrum in Koudum, Thom Lageveen, voorzitter van de JongerenAdviesRaad en juryvoorzitter Grietsje Stegenga, waarnemend griffier van de gemeente Súdwest-Fryslân. De presentaties vonden plaats onder leiding van burgemeester Hayo Apotheker, die zijn bewondering voor de voorstellen en presentaties van de leerlingen niet onder stoelen of banken stak.

Na de verkiezingen door de scholen en de jury werd het project van It Grovestinshôf tot winnaar uitgeroepen. Voor de uitvoering van het project is een bedrag van 750 euro door de gemeente beschikbaar gesteld. De andere drie scholen hebben alle een eervolle vermelding gekregen, plus een bedrag van 250 euro om hun projecten uit te kunnen voeren of te ondersteunen.