In Geen categorie

De verlichting van het uurwerk op de kerktoren van de Koudumer Martinikerk is al geruime tijd stuk. De toren (een rijksmonument) inclusief uurwerk en wijzerplaat is eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân en in beheer bij de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. De doelstelling van deze stichting is het in stand houden van de monumenten in onze gemeente. De verlichting van de wijzerplaat is niet noodzakelijk voor instandhouding van de kerktoren, dus de stichting heeft hiervoor geen (volledig) budget beschikbaar. Zij vragen daarom een bijdrage van de kerkelijke gemeente van Koudum en van Dorpsbelangen Koudum.

De Werkgroep Beheer PKN Koudum en de Vereniging Dorpsbelangen Koudum hebben het plan opgevat om de financiering (totaal circa € 5000,-) van het herstel van de wijzerplaatverlichting op zich te nemen. Binnenkort (in augustus 2022) zal de toren geschilderd worden en hiervoor wordt dan een steiger gebouwd. Dit moment is bij uitstek geschikt om de verlichting van de wijzerplaat te herstellen van de steiger welke dan ook beschikbaar is.

Hoe mooi zou het dan zijn dat Koudum naast een keurig geschilderde toren, ook weer mooi verlichte wijzerplaten heeft? Dan kan elke Koudumer en elke gast in Koudum ‘s avonds de juiste tijd weer aflezen op de kerkklok.

De Werkgroep Beheer PKN Koudum en de Vereniging Dorpsbelangen Koudum rekenen op de (financiële) steun van de Koudumers en andere liefhebbers van de Koudumer kerk. Een bijdrage voor de reparatie kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL04 RABO 0373723814 t.n.v. PKN koudum o.v.v. ‘wijzerplaat verlichting’.

De Werkgroep Beheer PKN Koudum en de Vereniging Dorpsbelangen Koudum danken gulle gevers bij voorbaat voor hun bijdrage!