In Geen categorie

Tijdens de jaarwisseling mogen inwoners en verenigingen carbidschieten. Een mooie traditie, die de gemeente Súdwest-Fryslân graag wil behouden. Daarom gelden er regels.Melding doen Inwoners en verenigingen die carbid willen afschieten, moeten dit uiterlijk 16 december 2016 melden bij de gemeente. Dit kan via www.sudwestfryslan.nl. Bij de melding hoort een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waar wordt geschoten. Ook moet er een kaartje bij, met daarop de schietlocatie en de richting waarin geschoten wordt. Let op: carbidschieten mag alleen tussen 31 december 2016 10.00 uur en 1 januari 2017 02.00 uur en uitsluitend buiten de bebouwde kom. Wie is de BOCK?

Zorg er altijd voor dat er een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK) aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips voor veilig carbidschieten. Als jouw aanvraag voor carbidschieten wordt goedgekeurd, dan ontvang je een BOCK-pakket van de gemeente. Kijk ook op wieisdebock.nl en volg #wieisdebock op sociale media.