In Geen categorie

Op 10 mei 2022 geeft Douwe de Groot, beleidsadviseur groen van de gemeente Súdwest-Fryslân, in Koudum een presentatie met als titel ‘Het groenbeheer nader bekeken’. Deze presentatie is in dorpshuis De Klink en begint om 19.30 uur. In de presentatie gaat Douwe de Groot in op allerlei aspecten waar de gemeente mee te maken heeft bij het onderhoud van het openbaar groen. Daarbij gaat het om zaken als biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld om praktische zaken als steeds meer kabels in de grond. Ook heeft de gemeente te maken met wensen van de bewoners en allerlei belangenverenigingen.

De gemeente Súdwest-Fryslân onderhoudt ruim 1.200 ha. openbaar groen. Het groen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en gezondheid van mensen. Groen is een oplossing in allerlei maatschappelijke opgaven waar we voor staan, zoals droge voeten, schone lucht, CO2 -en wateropvang en koelte bij hete dagen. Voor alle gebruikers geldt dat ze erop moeten kunnen vertrouwen dat ze zich veilig kunnen verplaatsen en mogen genieten van een diversiteit aan groen.

Door middel van beheer en onderhoud garandeert de gemeente de instandhouding en het functioneren van het groen. De gemeente speelt in op de ontwikkelingen, draagt zorg voor de optimale levensduur van het gemeentelijke groen en zorgt voor vervanging aan het einde van de levensduur. In de praktijk loopt de gemeente tegen nieuwe ontwikkelingen aan zoals een sterke afname van de biodiversiteit, toename van ziekten en plagen in bomen, extreme weersomstandigheden, een toename van kabels en leidingen in de ondergrond, wensen voor meer bos, toename verstening in tuinen, etc.

Hoe speelt de gemeente in op deze ontwikkelingen? Wat kan er volgens de Koudumers beter? Wat kunnen de bewoners, bedrijven en belangenverenigingen van Koudum hierin betekenen? Tijdens deze presentatie gaat Douwe de Groot vooral in op het bomenbeleid, bermbeheer (insectennetwerk) en actie Steenbreek.

Tijdens de avond is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen aan Douwe de Groot als vertegenwoordiger van de gemeente. Iedereen is welkom op 10 mei, om 19.30 in De Klink.